Mepit arvioivat komission työtä ja saavutuksia sen viisivuotiskauden aikana keskustelussa Jean-Claude Junckerin kanssa.

Juncker esitteli puheessaan komission saavutuksia sen painopistealojen suhteen viisivuotiskauden aikana. Näihin painopisteisiin kuuluivat mm. kasvu, työpaikat ja investoinnit, Euroopan yhdentyminen ja kansalaisten osallistaminen, suurien kokonaisuuksien korostaminen ja leikkaukset uusien lakiehdotusten määrässä.

Juncker totesi olevansa pettynyt siihen, että pankkiunionia ei pystytty saattamaan loppuun. Hänen mukaansa tämä olisi avainasemassa tuleviin kriiseihin vastatessa. Juncker kuitenkin totesi, että tämän toimikauden saavutuksiin kuuluvat sosiaalisten oikeuksien pilari ja lähetettyjä työntekijöitä koskevat säännöt, jotka takaavat työntekijöiden kunnioituksen. Lisäksi edistystä on saavutettu suhteissa Afrikkaan ja kauppasopimusten osalta. Tärkein saavutus Junckerin mukaan on se, että Euroopassa vallitsee rauha.

Useat parlamentin poliittisten ryhmien johtajat kiittivät komission puheenjohtajaa tämän työstä viimeisten viiden vuoden aikana erityisesti talous- ja muuttoliikekriisin sekä brexit-neuvotteluiden osalta. He antoivat Junckerille lisäksi positiivista palautetta siitä, että tämä on nostanut asialistalle sosiaalisia kysymyksiä, toiminut veronkiertoa vastaan ja pysynyt tinkimättömänä EU:n tarjoamien vapauksien suhteen. Lisäksi osa mepeistä korosti komission toimia investointien lisäämiseksi, sisämarkkinoiden vahvistamiseksi ja energiaturvallisuuden lisäämiseksi.

Osa Euroopan parlamentin jäsenistä kritisoi Junckerin komissiota siitä, ettei se ole tehnyt tarpeeksi ilmastonmuutoksen torjumisen eteen. Lisäksi jotkut mepeistä totesivat, että toimet väärinkäytösten ilmiantajien suojelemiseksi eivät olleet riittäviä eikä sosiaalisiin kysymyksiin ole puututtu tarpeeksi.

Koko keskustelun voi katsoa täältä.