DEBAATTIMEDIA

Victoria Median Politiikkasivut

Eduskunnan ihmisoikeusverkoston julkilausuma EIT-tuomion johdosta

Me allekirjoittaneet eduskunnan ihmisoikeusverkoston jäsenet haluamme ilmaista vakavan huolemme Suomen turvapaikkapolitiikan ja -prosessin ongelmista.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) antoi 14.11.2019 tuomion, jossa Suomen todettiin loukanneen Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 artiklaa ja 3 artiklaa palautettuaan irakilaisen turvapaikanhakijan kuolemaan. Mieheen kohdistuneista aiemmista murhayrityksistä huolimatta hänelle ei myönnetty turvapaikkaa ja hänet palautettiin Bagdadiin, jossa hänet surmattiin vain kolme viikkoa paluun jälkeen. Mies oli saanut kielteisen päätöksen Maahanmuuttovirastosta ja hallinto-oikeudesta, eikä korkein hallinto-oikeus ollut myöntänyt valituslupaa. Miehen tytär oli valittanut asiassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.

Mies oli palannut Irakiin niin sanotun vapaaehtoisen paluun järjestelmän puitteissa saatuaan lainvoimaisen käännytyspäätöksen, ja korkeimman hallinto-oikeuden evättyä valitusluvan. Paluuseen suostumisen vaihtoehtona miestä olisi kohdannut säilöönotto, pakkopalautus, kahden vuoden mittainen maahantulokielto Schengen-alueelle, ja todennäköisesti miehen tilanne olisi tullut Irakin viranomaisten tietoon. Ihmisoikeustuomioistuin ei pitänyt paluuta tällaisessa tilanteessa aidosti vapaaehtoisena, ja katsoi Suomen valtion olevan vastuussa miehen palauttamisesta.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Suomi saa tuomion ihmisoikeussopimuksen 2 artiklan (oikeus elämään) ja 3 artiklan (kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun kielto) loukkaamisesta.

Me allekirjoittaneet kansanedustajat pidämme tuomiota häpeänä Suomelle. Se asettaa Suomen seuraan, johon me emme maatamme halua. Valitettavasti päätös ei kuitenkaan ole yllätys, vaan on ollut ajan kysymys, koska Suomi saa kansainvälisiltä valvontaelimiltä tällaisen kannanoton.

Vuoden 2015 poikkeuksellisen turvapaikanhakijamäärän jälkeen turvapaikkamenettelyyn on kohdistettu useita lainsäädäntömuutoksia, jotka ovat useiden asiantuntijoiden ja riippumattomien selvitysten mukaan heikentäneet turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa, vähentäneet turvapaikkamenettelyn luotettavuutta sekä lisänneet riskiä kansainvälisen oikeuden ehdottoman palautuskiellon loukkauksista.

Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kidutuksen kielloista johdettavan, perustuslakiin nimenomaisesti sisältyvän ja ehdottomaksi kansainvälisen oikeuden normiksi (jus cogens) luettavan palautuskiellon mukaan ketään ei saa käännyttää tai karkottaa alueelle, jossa häntä uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu epäinhimillinen kohtelu.

Lainsäädäntömuutosten lisäksi turvapaikkamenettelyn laatuun ovat vaikuttaneet poliittinen paine ja kiire käsittelyssä. Niin sanottujen vetovoimatekijöiden poistamiseen tähdännyt turvapaikkapolitiikka on osoittautunut inhimillisiltä vaikutuksiltaan kohtalokkaaksi.

Suomen nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu turvapaikkaprosessin sujuvuuden ja perusoikeuksien toteutumisen varmistaminen turvapaikkamenettelyssä sekä turvapaikanhakijoiden oikeusturvan vahvistaminen perumalla oikeusapuun, valitusaikoihin ja avustajien palkkiojärjestelmään säädetyt heikennykset.

Me allekirjoittaneet eduskunnan ihmisoikeusverkoston jäsenet kehotamme nykyistä hallitusta varmistamaan, että hallitusohjelmaan kirjatut parannukset toimeenpannaan viipymättä, niin ettei vastaavia kansainvälisen oikeuden ehdotonta palautuskieltoa loukkaavia tapauksia Suomessa enää tapahdu.

Helsingissä 15.11.2019

Eduskunnan ihmisoikeusverkoston jäsenet

Veronika Honkasalo, puheenjohtaja

Eva Biaudet

Erkki Tuomioja

Anders Adlercreutz

Johan Kvarnström

Maria Guzenina

Mari Holopainen

Mai Kivelä

Inka Hopsu

YHTEYDENOTOT

Victoria Media/ Kerttu Vali
Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka
Puh/SMS: 040-5563129
email: debaattilehti(@)victoriamedia.fi
Gmail: debaattimedia(@)gmail.com
Yahoo: debaattimedia(@)yahoo.com

Debaattimedia Somessa

Eurovaalit 2019 sivut

Eurovaalit 2019 sivut

Debaattimedian Eurovaaleihin keskittyvät uutiset. Debaattimedia kuuluu Victoria Media nimiseen hankkeeseen.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaalit 2019

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

KUNTAVAALIT2017 SIVUT

Debaattimedian Kuntavaalit 2017 erikoissivut. Kilkkaa kuvasta sivuille.

PRESIDENTINVAALIT 2018

PRESIDENTINVAALIT 2018