Unkarin hallituksen medianeuvosto on tehnyt päätöksen Budapestissa toimivan yhteisöradio Civil Rádió Budapestin lähetystoiminnan lakkauttamisesta. Radio voisi jatkaa vain nettiradiona 21.12.2019 lähtien. 

– Yhteisöradio Civil Rádión toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. Radio on hyvin suosittu, eikä sen aalloilla ole pelätty arvostella valtaapitäviä, kertoo Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho.

– Lähes 800 vapaaehtoisen ohjelmantekijän pitkäjänteinen työ sananvapauden ja viestintädemokratian puolesta ei miellytä pääministeri Viktor Orbánin hallitusta, Yrttiaho arvioi. 

– Suomen puheenjohtajamaan asema EU:ssa asettaa maamme hallitukselle velvoitteita reagoida EU-kansalaisten oikeuksien kaventamispyrkimyksiin, Yrttiaho katsoo. 

– Suomen hallituksen, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin ja eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen tulee ryhtyä toimiin eurooppalaisten arvojen ja kansalaisten sananvapauden puolustamiseksi EU:n jäsenmaassa Unkarissa, Yrttiaho vaatii.

– Mitä Suomen hallitus aikoo tehdä Civil Rádión säilyttämiseksi, Yrttiaho kysyy ministereille asiasta jättämässään kirjallisessa kysymyksessä.

Lakkautuspäätöstä vastaan on otettu kantaa ympäri Eurooppaa. Euroopan yhteisöradioliike vaatii Civil Rádión toiminnan jatkoa. Suomessa muiden muassa Turussa toimiva yhteisöradio Radio Robin Hood ja Turun lähiradioyhdistys ovat yhtyneet kannanottoon Unkarin Budapestin Civil Rádión toiminnan jatkamisen puolesta.  

Yrttiaho vetoaa hallitukseen myös Suomen oman kansallisen viestintädemokratian ja sananvapauden edistämiseksi. Monissa EU-maissa ei-kaupallisten yhteisöradioiden erityinen luonne on tunnustettu lainsäädännössä ja valtioiden tukipolitiikassa – ei kuitenkaan Suomessa. Esim. Ranskassa toimii satoja vapaita yhteisöradiota, jotka saavat tukea kansallisesta viestinnän tukirahastosta. Suomessa kaupalliselle tv- ja radiotoiminnalle on myönnetty valtion miljoonatuki uutistoimintaan, mutta ei-kaupalliset ja vapaaehtoistyön varassa toimivat yhteisöradiot on jätetty kaiken valtion tuen ulkopuolelle. 

– Hallituksen tulisi edistää myös omaa kansallista viestintädemokratiaa mm. tunnustamalla lainsäädännössä Suomessa toimivien ei-kaupallisten yhteisöradioiden erityinen asema ja myöntämällä yhteisöradioille julkista budjettitukea, Yrttiaho vetoaa. Hän on jättänyt myös yhteisöradioita koskevan talousarvioaloitteen.

Linkki kirjalliseen kysymykseen: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_317+2019.aspx

Linkki talousarvioaloitteeseen: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskuntaAloite/Sivut/TAA_370+2019.aspx