Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski on tänään jättänyt toimenpidealoitteen, jossa ehdotetaan, että hallitus tekisi selvityksen Pori–Parkano–Haapamäki -radan kustannusvaikutuksista muihin ratahankkeisiin nähden, sekä siihen liittyvistä mahdollisista kustannussäästöistä ja investointitarpeista-

PPH-rata valmistui 1930-luvulla, ja henkilöliikenne sillä loppui 1980-luvun alkupuolella. Nykyisin rataosasta ovat käytössä ainoastaan osuudet Parkano–Niinisalo (41,8 km) sekä Pori–Aittaluoto (5,9 km), jotka toimivat tavaraliikenneyhteyksinä.

– PPH-rata toisi uuden itä–länsi –suuntaisen poikittaisyhteyden tavaraliikenteelle, josta hyötyisivät Satakunnan teollisuuden ja satamien lisäksi etenkin Keski-Suomen ja pohjoisen Pirkanmaan teollisuus, sanoo Myllykoski.

PPH-raideyhteyden uudelleenkäyttöönotto on nähtävissä nopean toiminnan ilmastotekona, joka osana poikittaisratakokonaisuutta keventää pääradan ruuhkaisuutta kustannustehokkaalla tavalla.

– Nykyinen pääradan raidekapasiteetti ei ole riittävä ennustetulle liikenteen kasvulle, eikä myöskään mahdollista liikenteelle asetettujen ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamista.

PPH-rata saa kannatusta myös yli puoluerajojen, sillä sen uudelleenkäyttöönotosta on tehty syksyllä myös satakuntalaisten kansanedustajien toimesta talousarvioaloite. Lisäksi Satakuntaliitto on lähettänyt selvityksen ylimaakunnallisesta PPH-radasta valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun parlamentaariselle ohjausryhmälle ja yhteistyöryhmälle.

– Nopeiden matkustajajunien seassa liikennöivät hitaat tavarajunat syövät runsaasti raiteiden kapasiteettia ja siksi niiden ohjaaminen omille reiteille lisäisi pääratojen matkustajaliikennettä. Koska PPH-radan käyttöönoton arvioitu hinta on huomattavasti Tampereen ohitusraidetta ja ratapihan siirtoa edullisempi, tulisi hallituksen harkita selvityksen tekemistä Pori–Parkano–Haapamäki -radan avaamisesta.