EMMA KARI 2019. KUVA KIRSI TUURA

Tänään vietetään kansainvälistä lasten oikeuksien päivää. Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari korostaa varhaiskasvatuksen olevan jokaisen lapsen oikeus ja vaatii, että kotihoidontuen kuntalisän ehtoihin puututaan.

– Meidän on vahvistettava varhaiskasvatuksen asemaa sivistyksellisenä perusoikeutena. Sen pitää olla yhdenvertaisesti ja maksuttomasti tarjolla kaikille lapsille. Meidän täytyy purkaa kaikki sellaiset rakenteet, jotka heikentävät lasten mahdollisuuksia osallistua varhaiskasvatukseen, Emma Kari linjaa.

Syrjäyttävät rakenteet purettava

Kotihoidontuesta on muodostunut monessa kunnassa kannustinloukku, joka syrjäyttää lapset varhaiskasvatuksesta. Kuntien kotihoidontuen päälle maksamassa kuntalisässä on yleinen ehto, että perheen kaikki alle esiopetusikäiset lapset hoidetaan kotona.

– Kotihoidontuen ensisijainen tarkoitus on mahdollistaa alle 3-vuotiaan lapsen hoitaminen kotona, mutta usein sillä ostetaan myös vanhemmat lapset pois varhaiskasvatuksesta. On selvää, että monella perheellä ei tällaisessa tilanteessa ole mahdollisuutta siihen, että vanhemmat sisarukset pääsevät varhaiskasvatukseen. Etenkin, kun varhaiskasvatus on maksullista. Tämä on ongelmallista, Kari sanoo.

Maksuttomuuskokeiluille tiukemmat ehdot

Hallituksen tavoitteena on, että yhä useampi lapsi pääsisi osallistumaan varhaiskasvatukseen. 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua jatketaan, sillä sen tulokset ovat olleet hyviä osallistumisasteen näkökulmasta.

– On ristiriitaista, jos toisaalla varhaiskasvatukseen osallistumista halutaan lisätä tarjoamalla sitä maksutta, ja toisaalla perheille annetaan tukea sillä ehdolla, ettei lasta viedä varhaiskasvatukseen. 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun on laitettava valtion rahoitukselle ehto, ettei 5-vuotiaiden osallistuminen maksuttomaan varhaiskasvatukseen  saa vaikuttaa nuoremmista sisaruksista maksettavan kuntalisän suuruuteen, Kari sanoo.