Kokoomuksen ensimmäisen kauden kansanedustaja Heikki Vestman, 34, on valittu Kokoomuksen Uudenmaan piirin puheenjohtajaksi. Uudenmaan Kokoomus on Kokoomuksen suurin piirijärjestö.

Uudenmaan Kokoomus on periksiantamattomasti ahkerien, asioistaan huolehtivien, omiin valintoihin kykenevien ja autoilevien uusmaalaisten ääni. Se tarkoittaa muun ohella punavihreiden ruuhkamaksusuunnitelmien torppaamista, Vestman sanoi piirikokouksessa pitämässään puheessa.

Meidän tulee kaikin keinoin pyrkiä estämään ruuhkamaksut, ahkeruuden ja aktiivisuuden maksumuurit, jotka romuttaisivat työnteon kannustimia ja olisivat työllisyydelle haitalliset. Tämä on todettu suoraan myös Helsingin seudun ruuhkamaksusuunnitelman vaikutusarvioinnissa: se vähentäisi työvoiman saatavuutta, Vestman linjaa.

Rinteen hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu selkeästi, että tällä kaudella “säädetään ruuhkamaksujen käyttöönoton kaupunkiseuduilla mahdollistava laki”. Vestman muistuttaa, että ruuhkamaksun suunnittelu on jo tosiasiassa edennyt Helsingin seudulla. Se perustuu HSL:n tiemaksuselvitykseen.

Nyt on oltava heräillä. Ruuhkamaksu on jo Uudellamaalla osa MAL-suunnitelmaa. Suunniteltu maksu tarkoittaa uusmaalaiselle kahdella autollaan työssä käyvän vanhemman perheelle keskimäärin 1400-1600 euron lisälaskua vuodessa – siis lisälaskua työnteosta. Vaikutuksiltaan se olisi regressiivinen eli kohdistuisi rankimmin pienituloisiin. Yksittäisen pendelöijänkin kohdalla puhutaan paikoin jopa 1500 euron vuotuisesta lisälaskusta. Tämä on järjetöntä, Vestman sanoo.

Rinteen hallitus ei voi mennä sen taakse, että sen aikoma ruuhkamaksulaki ainoastaan mahdollistaisi ruuhkamaksut eikä näin ollen olisi vastuussa ruuhkamaksujen käyttöönotosta. Helsingin seudulla suunnitelma on jo olemassa. Tuore kysely kertoo, että esimerkiksi Helsingin valtuuston enemmistö saattaa kannattaa ruuhkamaksua. Jos laki sen mahdollistaa, ruuhkamaksu tullee. Tämä on hallituksen vastuulla, Vestman sanoo.

Vestmanin mukaan Kokoomuksella on väliä – isänmaalle.

Luotan, että suomalaisten enemmistö ymmärtää, että se suunta, johon hallitus on Suomea viemässä on väärä. Suomalaiset eivät halua 5000 uutta työtöntä, kuten jo ensimmäinen Rinteen budjetti on eduskunnan tietopalvelun mukaan Suomeen tuomassa, vaan ne yli 60 000 uutta työllistä, jotka kokoomuksen vaihtoehtobudjetti tarjoaa, Vestman toteaa

Vestman luonnehtii itseään seuraavasti: “Olen kahden päiväkoti-ikäisen lapsen isä, yrittäjän poika. Sipoon valtuuston puheenjohtaja ja valtuutettu 15 vuoden ajalta. Nostan painoja, en veroja. Ajan dieselillä – tosin tankkaan uusiutuvaa dieseliä silloin kun pystyn.”