Kokoomuksen puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva ja jäsenet Jukka Kopra ja Timo Heinonen

Kokoomuksen puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva ja jäsenet Jukka Kopra ja Timo Heinonen vaativat hallitusta perumaan puolustusvoimien sopimussotilaiden palkkaamiseen tehdyn 2 miljoonan euron määrärahaleikkauksen. Sopimussotilaiden vähentyminen tulisi näkymään kouluttajamäärän laskuna jo ensi vuonna varusmieskoulutuksessa. Rinteen hallituksen tekemä leikkaus on muuttamassa aiempaa 2,5 kouluttajaa per joukkue huonompaan suuntaan.

-Sopimussotilailla on ollut tärkeä rooli riittävän kouluttajamäärän varmistamiseksi varusmieskoulutuksessa. Sopimussotilailla on myös pystytty helpottamaan vakituisen henkilökunnan jaksamista, muistuttavat kokoomuksen kansanedustajat.

Sopimussotilaan tehtävä on ollut myös tärkeä rekrytointiväylä hakeuduttaessa aliupseerin tehtäviin tai muihin tehtäviin puolustusvoimissa.

Puolustusvaliokunta on myös kiinnittänyt huomiota puolustusvoimauudistuksen jälkeisen ajanjakson henkilöstömäärään. Puolustusvoimien nykyinen henkilöstömitoitus, 8000 ammattisotilasta ja 4000 siviiliä ei ole ollut riittävä Puolustusvoimien laajenneen tehtäväkentän aikana.

-Vuoden 2020 tilanne tulee korjata palauttamalla leikattu 2 miljoonan euron määräraha sopimussotilaiden pakkaamiseen. Samaan aikaan on tärkeä, että tulevassa 2021 Puolustusselonteossa linjataan tulevan vuosikymmenen osalta henkilöstön riittävä määrä.

Kokoomuksen puolustusvaliokunnan edustajat edellyttävät myös kertaharjoituksiin varatun määrärahan nostoa, niin että ensi vuonna pystytään kertausharjoitusmäärä nostamaan sovitulle tasolle. Tavoitetasosta eli 22 000 reserviläisen koulutuksesta kertausharjoituksin puuttuu tulevilla vuosilta noin 2 miljoonan määräraha.

-Motivoitunut ja osaava reservi on meidän puolustuksemme kivijalkaa. Tässä kertausharjoitusten merkitys on suuri. Meidän mielestä kertausharjoitusten määräraha pitää nostaa riittävälle tasolle jo vuodeksi 2020 ja tämän jälkeen pitää tällä noin 22 000 reserviläisen tasolla, linjaavat kokoomuksen puolustusvaliokunnan jäsenet.

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa kyseiset määrärahalisäykset on varattu vuodelle 2020 ja nyt kokoomus toivoo Rinteen hallituksen korjaavan valtion talousarviota vastaavilla lisärahoituksilla. Kokoomuslaiset edellyttävätkin, että hallitus korjaa omaa budjettiesitystään ja hyväksyy näin kokoomuksen esittämät määrärahalisäykset Puolustusvoimille.