Maailmalla on viime vuosina käyty keskustelua, jossa ilmastonmuutoksen torjumisen nimissä on lietsottu synnytyslakkoa ja kehotettu miettimään, kannattaako perhettä perustaa.

Keskustelua lapsiluvun rajoittamisesta on käyty myös Suomessa eräisiin kansainvälisiin tutkimuksiin viitaten.

Väestöliitto on oikealla asialla huomauttaessaan (http://www.vaestoliitto.fi/?x27375=10557256), että julkisuudessa taannoin esillä olleet laskelmat perustuvat erikoiseen ja arveluttavaan mittaustapaan.

Niissä syntyvästä lapsesta aiheutuvaan ”ilmastokuormaan” lisätään automaattisesti syntyvän lapsen jälkeläisten oletettu kulutuskäyttäytyminen. Siksi lastensaannin oletetut vaikutukset ilmastoon näkyisivät vasta satojen vuosien mittaan.

Lapset eivät siis ole ”ilmastopahiksia”, vaikka niin annetaan ymmärtää. Keskusta näkee, että lapsissa on Suomen tulevaisuus. Nyt jos koskaan on päinvastoin rakennettava kaikin tavoin lapsi- ja perhemyönteisempää Suomea, jossa jokaisella on mahdollisuus toivomaansa lapsilukuun oman elämäntilanteensa mukaan.

Päästöjen vähentämisessä tärkeintä Suomessa ja maailmalla on saastuttavien, fossiilisten polttoaineiden käytön mittava vähentäminen. On välttämätöntä, että voimavarat kohdennetaan päästöjen vähentämiseen ja sen mahdollistavien teknologioiden kehittämiseen.