Elina Nykyri on Vantaan vas kunnallistoimikunnan jäsen, puoluevaltuutettu, Vantaan sote-lautakunnan varajäsen, länsi – Vantaan vas pj ja Vasemmiston vammaispoliiittisen työryhmän pj.

Hyvää itsenäisyyspäivää hyvät ystävät ja toverit. Politiikassa tarvitaan kaiken ikäisiä ja kaikkia ihmis- ja ammattiryhmiä. Vähemmistöjen tulee voida vaikuttaa omiin asioihinsa. ”Ei mitään meistä ilman meitä”. Kokemusasiantuntijoita pitää arvostaa. On eri asia kokea jokin itse, kuin kuulla puhuttavan siitä. Minun Suomessani kaikki ovat yhtä arvokkaita, ihmisarvoinen elämä kuuluu kaikille ja YK:n vammaissopimusta noudatetaan.

Vammaiset ovat maailman suurin vähemmistö. Monikaan ei tiedä, että meitä on Suomessa WHOn arvion mukaan yli 850 000. Me osaamme yllättävän paljon. Olemme avustajiemme työnantajia ja meidän pitää tuntea byrokratian kiemuroita, lakeja ja asetuksia sekä kuntien, Kelan ja sote-palveluiden toimintaa. Vammaiset ja heidän perheensä äänestävät Vasemmistoa, jos parannamme heidän arkeaan. Sitä suurempi on kannatuksemme, mitä erilaisempia ihmisiä on toiminnassamme mukana.

Me vammaiset olemme ennen kaikkea yksilöitä. Minun Suomessani me voimme tehdä samoja asioita kuin vammattomat, esim. perustaa perheen, harrastaa, vaikuttaa yhteiskunnallisesti tai käydä töissä. Emme tarvitse turhaa byrokratiaa, vaan oikeat palvelut oikeaan aikaan. Viranomaisella on velvollisuus kertoa asiakkaalle mihin palveluihin tai etuuksiin hänellä on oikeus ja miten niitä haetaan. Minun Suomessani tehdään pääasiassa pysyviä päätöksiä.
Minun Suomessani vammaisella on yhdenvertainen oikeus vammaispalveluihin ja kuntoutukseen, erityisesti henkilökohtaiseen apuun, iästä tai diagnoosista riippumatta. Vammaisuus ei katoa, kun täyttää 65. Ketään ei minun maassani pakoteta työnantajaksi, mutta se on mahdollista kaikille siihen kykeneville ja sitä haluaville.

Moni vammainen elää köyhyydessä. Minun Suomeni korottaakin perusturvaa ja pieniä eläkkeitä sekä alentaa asiakasmaksuja. Toivottavasti uusi hallitus toteuttaa tämän vielä paremmin kuin mitä jo tähän mennessä on tehty. Jos vammainen asuu yhdessä jonkun kanssa, ei se minun maassani heikennä hänen toimeentuloaan.

Vammaispalvelut suunnitellaan minun valtiossani yksilöllisesti ja laatu, ei hinta, edellä. Minun Suomessani palkkatuen käyttöä laajennetaan ja osatyökykyisen palkkaava työnantaja saa verohelpotuksia. Kaikki, kehitysvammainenkin, saa työstään TES:n mukaista palkkaa. Unelmoin, että vammaiset lapset ja nuoret voivat käydä lähikoulua ja, että inkluusiolla on riittävät resurssit. Pienryhmiäkin tarvitaan, eikä Vantaa voi tinkiä siitä. Huolissani luin uutista pienryhmäopetuksen vähentämistarpeesta ensi vuonna osassa vantaalaisia kouluja. Tästä kärsisivät etenkin erityistä ja tehostettua tukea tarvitsevat oppilaat.

Kiitän vantaalaisia vammaisjärjestöjä, vammais- ja vanhusneuvostoa ja sote-lautakuntaa kahden vuoden työstä. 4000 vammaisen ja vanhuksen kyytien toimivuus on turvattu. Kyydit hoitaa huhtikuun alusta alkaen Lähitaksi, Menevä ja Mankkaan Taksi.

Kuljetuspalveluiden epäkohtiin on silti puututtava. Minun Suomessani autoa aletaan etsiä heti, kun asiakas on kyydin tilannut, eikä tilaus näy vasta 12 minuuttia ennen kuin asiakasta on oltava hakemassa. Unelmani on, että kuljetuspalveluita voi käyttää koko maassa. Vain siten kaikki voivat mm. toimia valtakunnallisissa järjestöissä ja olla ehdolla eduskuntavaaleissa. Minun Suomessani vammainen voi poistua kotoaan useammin kuin 9 päivänä kuukaudessa. Kunnan tulee myöntää enemmän kuin 18 matkaa kuukaudessa, jos asiakas kertoo kuinka paljon ja mihin hän matkoja tarvitsee.

On huolestuttavaa, että Vantaalla vammainen joutuu odottamaan joskus kuukausia saadakseen hänelle kuuluvan lakisääteisen palvelun, eikä hän aina saa riittävästi palveluita. Vantaan tulee selvittää vammaispalveluiden nykytila asiakkaille suunnatulla kyselyllä. Minun Suomessani asiakas ei joudu maksamaan apuvälineen hausta tai kuljettamisesta huoltoon, vaan apuvälinehuolto vastaa siitä. Toivottavasti lautakunnan päätös siirtää apuvälinepalvelut HUS:lle lyhentää apuvälinepalveluiden jonoa. Allekirjoitattehan vammaisasiavaltuutetun viran perustamista vaativan kansalaisaloitteen? Puolue on sitoutunut edistämään asiaa. Päätös tehtiin puoluekokouksessa.

Tämä juhla järjestetään Vantaan kaupungin tuella. Kiitos kaupungille. Onnea 102-vuotiaalle Suomelle ja toivotaan sille parempaa tulevaisuutta. Kiitos kaikille.