Perussuomalaisten helsinkiläinen kansanedustaja Mari Rantanen jätti tänään eduskunnassa kirjallisen kysymyksen Malmin lentokentän tilanteesta. Ensimmäinen asuntokaava Malmin lentokentän alueelle hyväksyttiin Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa, vaikka eduskunnalla on voimassa lausuma, joka takaa yleisilmailun jatkumisen Helsingin seudulla.

– Eduskunta on edellyttänyt, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä. Tällaista korvaavaa kenttää ei ole vieläkään osoitettu, Rantanen kertoo.

Hallitus oli esittänyt, että joidenkin Etelä-Suomen lentokenttien kunnostukseen vuonna 2018 myönnetyt määrärahat olisivat täyttäneet lausuman vaatimukset. Eduskunnan liikenne- ja viestintä- sekä tarkastusvaliokunnat kuitenkin toteavat, etteivät nämä toimenpiteet takaa yleisilmailun jatkumista Helsingin seudulla.

– Malmi on ihanteellinen paikka yleisilmailulle. Se on koulutuskenttä ja toiseksi vilkkain lentokenttä koko Suomessa. On mielenkiintoista kuulla, miten hallitus voi varmistaa yleisilmailun jatkumisen seudulla muuten kuin säilyttämällä Malmin lentokentän.

Kirjallisessa kysymyksessään Rantanen tiedustelee, onko hallitus valmis keskustelemaan Helsingin kaupungin kanssa vaihtoehtoisista mahdollisuuksista kohtuuhintaiseen asuntorakentamiseen, esimerkiksi Ilmalan junavarikon alueella. Rantanen ihmettelee myös rakentamisen suunnittelua Malmin heikolle savimaalle.

– Helsinki omistaa asuntorakentamiseen paremmin soveltuvaa maata, jota ei ole kaavoitettu. Mikä järki on lähteä kovalla kustannuksella rakentamaan suolle, Rantanen kyseenalaistaa.

Kirjallinen kysymys

Malmin lentokentän tilanteesta

Eduskunnan puhemiehelle

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt tällä viikolla Malmin lentokentän ensimmäisen asuntokaavan. Malmin lentokenttäalueelle kaavoitettu Nallenrinne on osa nykyistä kiitorataa. Lautakunnasta asia etenee kaupunginhallitukseen ja valtuustoon, ilmeisenä pyrkimyksenä lopettaa Malmin lentoaseman ilmailutoiminnot ja lentokentän alueen ottaminen asuntotuotantokäyttöön.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta on kuitenkin tässä kuussa hallituksen vuosikertomuksesta 2018 tekemässä mietinnössään (TrVM 5/2019 vp) vahvistanut liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunnossa (LiVL 3/2019 vp) olleen ns. Lex Malmi -lausuman voimassaolon. Lausuma edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä. Tällaista korvaavaa kenttää ei ole vieläkään osoitettu. 

Malmin lentokenttä on laskeutumisilla ja lentoonlähdöillä mitattuna Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä. Finavian mukaan Malmin lentoasema on sijainniltaan ylivoimaisesti paras lentokoulutusta harjoittavien yritysten, pienimuotoisen ansiolentotoiminnan ja pienkoneiden huoltotoiminnan kannalta. Malmin kentällä toimivan ilmailualan elinkeinon ja sitä tukevien alojen jatkuvuus on turvattava ilman katkoksia siihen saakka, kunnes kapasiteetiltaan, palveluiltaan, turvallisuudeltaan ja toiminnallisuudeltaan lentotoiminnan mahdollistava vastaava korvaava paikka on osoitettu.

Kataisen hallituksen päätöksessä rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta osana julkisen talouden suunnitelmaa vuonna 2014 valtio päätti vetäytyä toimintoineen Malmin lentoasemalta Helsingin asuntorakentamisen edellytysten parantamiseksi. Kuitenkin valtio omistaa Helsingissä mittavia maa-alueita, mm. Ilmalan junavarikon, joiden soveltuvuus asuntorakentamiseen olisivat jopa paremmat kuin Malmin lentokentän alueella.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä noudattaakseen eduskunnan lausumaa Malmin lentoaseman ilmailutoimintojen turvaamiseksi ja onko hallitus valmis keskustelemaan Helsingin kaupungin kanssa vaihtoehtoisista mahdollisuuksista kohtuuhintaiseen asuntorakentamiseen?

Helsingissä 13.12.2019

Mari Rantanen [ps]