Kuvaaja: Tero Jussila

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäen mielestä viime viikkojen poliittisen kuohunnan alle on jäänyt se tosiasia, että hallitus parantaa tavallisten suomalaisten arkea. Arhinmäki piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen keskustelussa tiedonannosta Sanna Marinin hallituksen ohjelmasta.

Arhinmäki muistutti, että parin viime viikon aikana on tehty päätökset perusturvan ja pienten eläkkeiden tasokorotuksista, aktiivimallin poistamisesta ja täysipäiväisen subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta.

– Nämä tavallisten ihmisten arkeen suoraan vaikuttavat asiat ovat jääneet yleisen poliittisen kuohunnan alle. Nämä asiat olivat myös vasemmistoliiton keskeisiä vaatimuksia jo hallitusta muodostettaessa touko-kesäkuussa, Arhinmäki sanoi.

Arhinmäki korosti, että hallituksen työ on vasta alussa. Paljon pitkälle tulevaisuuteen suuntaavia ja tavallisen suomalaisen arkea parantavia hankkeita on vasta alkamassa.

Arhinmäki nosti esiin esimerkiksi tavoitteen tehdä Suomesta hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen.

– Vaikka eilen päättynyt Madridin ilmastokokous oli pettymys, pitää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtävää työtä jatkaa entistä tarmokkaammin. Tämä pitää tehdä oikeudenmukaisen siirtymän kautta. Ilmastonmuutoksen kustannuksia ei saa sälyttää pienituloisten niskoille, vaan toimien tulee olla sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisia.

Arhinmäki nosti isoista tulevaisuushankkeista esille myös sosiaaliturvan ja perhevapaiden uudistamisen, maksuttoman toisen asteen koulutuksen ja oppivelvollisuuden laajentamisen sekä työllisyysasteen nostamisen.

– Oppivelvollisuuden laajentaminen on valtavan iso tulevaisuuspanostus, joka näkyy vuosikymmenien päähän. Kysymys on merkittävimmästä tasa-arvohankkeesta koulutusjärjestelmäämme sitten peruskoulu-uudistuksen, Arhinmäki sanoi.

– Työllisyysastetta nostettaessa oleellista on se, etteivät tämän hallituksen keinot ole keppiä ja piiskaa. Me haluamme auttaa, tukea ja kouluttaa ihmisiä, jotta työttömät löytäisivät entistä helpommin työtä.

– Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissaan jälleen esittämät leikkaukset työttömyysturvaan ja toimeentulotukeen eivät ole todellisia ja kestäviä keinoja työllisyysasteen parantamiseksi, Arhinmäki sanoi.

Paavo Arhinmäen pitämä vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro 16.12.2019 kokonaisuudessaan:

Arvoisa puhemies,

Aika monelta on varmasti jäänyt huomaamatta, että viimeisen parin viikon aikana on tehty päätökset perusturvan ja pienten eläkkeiden tasokorotuksista, aktiivimallin poistamisesta ja täysipäiväisen subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta. Nämä tavallisten ihmisten arkeen suoraan vaikuttavat asiat ovat jääneet yleisen poliittisen kuohunnan alle.

Vasemmistoliiton ministerit Li Andersson ja Aino-Kaisa Pekonen ovat toimineet esittelijöinä kaikissa näissä hyvissä muutoksissa, jotka olivat vasemmistoliiton keskeisiä vaatimuksia jo hallitusta muodostettaessa touko-kesäkuussa.

Arvoisa puhemies,

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on saanut osakseen paljon myönteistä kansainvälistä kiinnostusta. Jo aikaisemmin hallitus on saanut positiivista kansainvälistä huomiota kunnianhimoisista ilmastotavoitteistaan. Suomesta tehdään hiilineutraali 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen.

Vaikka eilen päättynyt Madridin ilmastokokous oli pettymys, pitää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtävää työtä jatkaa entistä tarmokkaammin. Tämä pitää tehdä oikeudenmukaisen siirtymän kautta. Ilmastonmuutoksen kustannuksia ei saa sälyttää pienituloisten niskoille vaan toimien pitää olla sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisia.

Ilmaston lisäksi pitää huolehtia myös muusta ympäristöstä. Hallituksella on kunnianhimoiset tavoitteet luonnonsuojelun osalta ja se näkyy myös ensi vuoden budjetissa. Hallitusohjelmassa on tärkeät ja hyvät kirjaukset kaivoslain uudistamisesta.

Myös edellinen eduskunta on yksimielisesti edellyttänyt kaivoslain pikaista uudistamista CETA-sopimuksen hyväksymisen yhteydessä.

Arvoisa puhemies,

Vaikka ensi vuoden alussa tulee korotuksia eläkkeisiin ja perusturvaan, on se vasta ensimmäinen askel sosiaaliturvan parantamiseksi ja selkeyttämiseksi. Meidän kunnianhimon tasomme on huomattavasti korkeammalla.

Sanna Marinin johtaman hallituksen yksi suuria tehtäviä on aloittaa sosiaaliturvauudistus. Vaikka kysymys on niin isosta hankkeesta, että se jatkuu vielä seuraavallakin eduskuntakaudella, on jo tämän hallituksen aikana syytä odottaa välietappeja ja käytännön parannuksia sosiaaliturvajärjestelmäämme. Myös perhevapaauudistus on toteutettava.

Arvoisa puhemies,

Pitkään jatkuneen leikkaamisen jälkeen koulutuksen kunnianpalautus alkoi jo viime kesänä, kun hallitus heti ensimmäisessä lisätalousarviossaan ohjasi merkittävästi lisärahoitusta mm. ammatillisille oppilaitoksille, jotka olivat kaikkein pahiten kärsineet edellisen kauden koulutusleikkauksista. Myös ensi vuoden budjetissa tulee lisärahoitusta kaikille koulutusasteille, yhteensä noin 400 miljoonaa euroa.

Tämän hallituksen suuri koulutuspoliittinen hanke on toisen asteen opintojen todellinen maksuttomuus ja oppivelvollisuuden laajentaminen 18 ikävuoteen asti.

Tämä on valtavan iso tulevaisuuspanostus, joka näkyy vuosikymmenien päähän. Vaikka oppivelvollisuuden pidentäminen ei ole sentään peruskoulu-uudistuksen suuruusluokkaa, on kysymys merkittävimmästä tasa-arvohankkeesta koulutusjärjestelmäämme sitten peruskoulu-uudistuksen.

Arvoisa puhemies,

Hallituksella on kunnianhimoinen tavoite nosta työllisyysaste 75 prosenttiin vuoteen 2023 mennessä.

Tavoite on erittäin haastava, koska työllisyysasteen nousua viime eduskuntakaudella avittanut maailman talouden kasvu näyttää hiipumisen merkkejä ja toisaalta, koska jokainen prosenttiyksikkö ylöspäin työllisyysastetta on aina vaikeampi kuin edellinen.

Oleellista on se, etteivät tämän hallituksen keinot ole keppiä ja piiskaa. Me haluamme auttaa, tukea ja kouluttaa ihmisiä, jotta työttömät löytäisivät entistä helpommin työtä.

Kokoomuksen jälleen vaihtoehtobudjetissaan esittämät leikkaukset työttömyysturvaan ja toimeentulotukeen eivät ole todellisia ja kestäviä keinoja työllisyysasteen parantamiseksi.

Arvoisa puhemies,

Hallitusohjelman ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja painottaa mm. sotilaallista liittoutumattomuutta ja aseviennin lopettamista sotaakäyviin maihin sekä kehitysyhteistyön vahvistamista. Sen päälle on hyvä rakentaa tulevaa ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa.

Arvoisa puhemies,

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä tukeekin vahvasti Sanna Marinin hallitusta tulevaisuuteen tähtäävässä työssään.