Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro al-Hol -välikysymyksessä

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio

Perussuomalaiset: Mikäli virkamiestä on painostettu, on ministerin toimintaa arvioitava virkarikoksena

Mediassa on uutisoitu, että ministeri Pekka Haavisto on johtanut ulkoministeriötä pelon ilmapiirillä, jossa virkamiehet ovat saaneet kertoa vain asioita, jotka edistävät Haaviston poliittisia näkemyksiä. Median uutisoinnin mukaan Haavisto on painostanut ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuomista järjestämään Syyrian al-Holin pakolaisleirin lapset Suomeen konsulikyydillä. Lapsen oikeuksien yleissopimuksen perusteella lasta ei kuitenkaan saa erottaa vanhemmistaan ilman lainmukaista huostaanottomenettelyä. Tällaisiin toimenpiteisiin on mahdollista ryhtyä vasta Suomen viranomaisten lastensuojelulain mukaisen menettelyn jälkeen.

Selvää on, ettei ulkoministeriön virkamiehellä ole toimivaltaa ottaa lapsia viranomaisen huostaan. Tämä toimivalta on vain ja ainoastaan lastensuojeluviranomaisilla. Lasten ottamisesta viranomaisen huostaan ilman lainmukaista päätöstä voisi seurata tuomio vapaudenriistosta. Konsulipäällikkö Tuominen itse toteaa julkisuudessa olleessa sähköpostissa nimenomaisesti pitävänsä ongelmallisena pelkästään leirillä olevien lasten avustamista. Konsulipäällikkö toteaa niin ikään tällaisen päätöksen olevan sellainen, että sen tekijän on syytä varautua pitkään vankeustuomioon.

Haaviston tarinat vaihdelleet jatkuvasti

Mediassa on kerrottu, että sen jälkeen, kun konsulipäällikkö totesi hankkeen lasten tuomiseksi Suomeen olevan lainvastainen ja kieltäytyi taipumasta ministerin painostukseen, on ulkoministeri syrjäyttänyt konsulipäällikön tehtävästään. Ministeri Haavisto kiisti tämän heti ja väitti, ettei Tuomisen siirto liittynyt al-Holin kysymykseen vaan ministeriön tehtävien normaaliin kiertoon. Toistan tämän: Ministeri Haaviston vastaus oli aluksi, että konsulipäällikkö Tuomisen siirto EI liittynyt al-Holin kysymykseen lainkaan vaan ministeriön tehtävien normaaliin kiertoon.

Sittemmin ministeri Haavisto, olette olleet asiasta kovin vaitonainen. Kun ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys kysyi teiltä asiaa kirjallisesti, ette kirjallisessa vastauksessanne enää kertaakaan sanoneet, että kyse oli normaalisti kierrosta. Sen sijaan vetositte vain siihen, että teillä oli oikeus siirtää nuo tehtävät pois virkamieheltä. Näyttää siltä, että useimmiten olette vain väistelleet kysymyksiä ja olleet vastaamatta. Silloin kun olette vastailleet – on tarina vaihtunut toistuvasti.

Mietitäänpä nyt. Virkamies on kertonut kaikille ministerin painostuksesta ja erimielisyyksistä liittyen al-Holin tilanteeseen ja sitten, te ministeri Haavisto siirsitte tämän tehtävän häneltä pois ihan vain sattumalta osana normaalia kiertoa. Sattuipa sopivasti!

Mikäli Haavisto on kohdistanut virkamieheen painostusta tai seuraamuksia siksi, että virkamies on kieltäytynyt toteuttamasta selvästi lainvastaista ministerin määräystä tai pyyntöä, on ministerin toimintaa arvioitava virkarikoksena.

Virkamies piti Haaviston toimintaa lain vastaisena

Näyttää siltä, että asiassa ei ole myöskään noudatettu valtion yhteistoimintalakia, jonka perusteella olennaisista muutoksista työtehtävissä tai työjärjestelyissä on neuvoteltava niiden virkamiesten ja työntekijöiden kanssa, joita päätös koskee. Lisäksi on erityisen raskauttavaa, että virkamies on itse todennut pitävänsä Haaviston päätöstä lain vastaisena. Miettikää, ulkoministeriön johtavassa asemassa oleva virkamies on ottanut valtavan henkilökohtaisen riskin ja tuonut julkisuuteen tiedon, että ministerin päätös on hänen mielestään laiton.

Te ministeri Haavisto, olette pyytäneet virkamieheltä anteeksi ja olette tuoneet tuon anteeksipyynnön myös julkisuuteen. Kysyn nyt teiltä, miksi te ette pyydä toimintaanne anteeksi Suomen kansalta?

Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella ministeri Haavisto on yrittänyt taivutella virkamiestä menettelemään lainvastaisesti ja siirtänyt virkamiehen toisiin tehtäviin siksi, ettei tämä ole totellut ministeriä.

Perussuomalainen eduskuntaryhmä katsoo, että ministeri Haaviston johtamistapa on ollut täysin epäammattimainen ja ministerille sopimaton.

Kannatan edustaja Halla-ahon tekemää epäluottamuslausetta.