VAMYT-ryhmän puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen sdp

Eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmä (VAMYT) jätti yhteisen kirjallisen kysymyksen toimenpiteistä kehitysvammaisten työllistymisen lisäämiseksi. Suomessa on noin 40 000 kehitysvammaista henkilöä, joista työikäisiä on noin 25 000. Heistä vain noin 2-4 prosenttia on palkkatyössä. Vastauksessaan ryhmälle ministeri Kiuru nosti esille erilaisten tukitoimien tärkeyden kehitysvammaisten työllisyyden edistämisessä.

Hallitus toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä osatyökykyisille suunnatun työkykyohjelman, jonka osana käynnistetään kokeiluhankkeet vaikuttavien palveluiden ja toimintamallien käyttöön ottamiseksi.

-Hienoa, että hallitus on ottanut kehitysvammaisten työllisyyden edistämisen vahvasti agendalleen, sanovat VAMYT-ryhmän puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen ja varapuheenjohtaja Noora Koponen.

Noin 2300 kehitysvammaista työskentelee tällä hetkellä ns. avotyötoiminnassa eli sosiaalihuollon palveluna tavallisella työpaikalla. Kehitysvammainen henkilö ei saa avotyöstä palkkaa, vaan sosiaalitoimi voi maksaa hänelle verottomana avustuksena työosuusrahaa korkeintaan 12 euroa päivässä. Kun henkilö ei ole työsuhteessa työnantajaan, hän ei saa muutakaan työsuhteeseen perustuvaa turvaa tai oikeuksia, kuten irtisanomissuojaa tai vuosilomaa.

-Tämän tilanteen muuttaminen olisi yhdenvertaisuuden kannalta tärkeää. Kehitysvammaisella on oikeus saada työstään palkka, Mäkisalo-Ropponen vaatii.

Kehitysvammaisten henkilöiden työllisyyden vahvistamiseksi selvitetään myös niin kutsutun lineaarisen malloin käyttöönottoa, jossa eläke pienenisi vähitellen palkkatulon kohotessa. Hallitus aikoo myös lisätä työllistämiskriteerien käyttöä julkisissa hankinnoissa.

-Työllistymisen helpottamiseksi on tärkeää kehittää myös työhönvalmennustoimintaa. Kehitysvammaisen työllistyminen edellyttää usein aluksi rinnalla kulkemista ja siksi työvalmentajia tulisi saada lisää auttamaan työsuhteen alun haasteissa, Koponen sanoo.

-Lainsäädännön muutoksen lisäksi kuitenkin tarvitaan myös ajattelutavan muutosta, jotta vammaiset ymmärretään työelämässä tasavertaisina työntekijöinä, joilla on samat oikeudet kuin muillakin työntekijöille. Heitä ei tule kohdella potilaina vaan tasavertaisina työyhteisön jäseninä, Mäkisalo-Ropponen ja Koponen muistuttavat.

Eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmä on vuodesta 1999 saakka toiminut puoluerajat ylittävä ryhmä, joka toimii vammaisten osallisuuden, työllisyyden, vammaispalvelujen sekä esteettömän ympäristön puolesta. VAMYT:in johtoryhmä puheenjohtajana toimii Merja Mäkisalo-Ropponen (sd) ja varapuheenjohtajana Noora Koponen (vihr.). Muita jäseniä ovat Veronika Honkasalo (vas.), Anna-Kaisa Ikonen (kok), Mari Rantanen (PS), Petri Honkonen (kesk.), Sari Tanus (kd) ja Veronica Rehn-Kivi (RKP).