Työministeri Tuula Haataisen esikuntaan on nimitetty valtiosihteeriksi Ville Kopra ja erityisavustajiksi Jenni Karjalainen, Timo Nevaranta ja Piia Rekilä.

Valtiotieteiden maisteri Ville Kopra siirtyy valtiosihteerin tehtävään työministerin erityisavustajan tehtävästä. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Teollisuusliiton ulkoisen viestinnän päällikkönä. Sitä ennen hän oli viestintätoimisto Milttonin osakas. Hän on työskennellyt myös muun muassa erityisavustajana valtiovarainministeriössä, Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtajana sekä SAK:n ekonomistina.

Oikeustieteen maisteri Timo Nevaranta siirtyy ministerin erityisavustajan tehtävään varapuhemiehen erityisavustajan tehtävästä Eduskunnasta. Tätä ennen hän on työskennellyt muun muassa lakimiehenä Suomen Konepäällystöliitossa ja yksityisellä puolella sekä viestintävastaavana SDP:n ryhmäkansliassa.

Ministeri Harakan erityisavustajina toimineet Jenni Karjalainen ja Piia Rekilä jatkavat myös ministeri Haataisen erityisavustajina.

Valtiotieteiden maisteri Jenni Karjalainen siirtyi työministeri Timo Harakan erityisavustajaksi Insinööriliitosta, jossa hän on työskennellyt johtavana asiantuntijana vastuualueinaan yhteiskunta- ja elinkeinopolitiikka. Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa viestintätoimisto Milttonissa, työministerin erityisavustajana sekä asiantuntijatehtävissä Akavassa ja Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:ssa.

Hallintotieteiden maisteri Piia Rekilä siirtyi ministeri Harakan erityisavustajaksi työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen tehtävästä. Rekilä on työskennellyt ministeriössä 10 vuotta ja sitä ennen hän on toiminut muun muassa osastopäällikkönä Hennes & Mauritzilla sekä Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana.

Valtioneuvosto nimitti torstaina 9. tammikuuta valtiotieteen maisteri Ville Kopran työministeri Tuula Haataisen valtiosihteeriksi ja valtiotieteen maisteri Olli Kosken eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen valtiosihteeriksi. Valtiosihteeri nimitetään ministerin toimikaudeksi.

Samassa valtioneuvoston yleisistunnossa valtiosihteeri Kopra antoi virkavakuutuksen ja valtiosihteeri Koski vannoi virkavalan.

Viimeksi Kopra on työskennellyt työ- ja elinkeinoministeriössä, jossa hän toimi ministeri Timo Harakan erityisavustajana. Ennen erityisavustajaksi siirtymistään Kopra toimi Teollisuusliiton ulkoisen viestinnän päällikkönä. Sitä ennen hän oli viestintätoimisto Milttonin osakas. Hän on työskennellyt myös muun muassa erityisavustajana valtiovarainministeriössä, Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtajana sekä SAK:n ekonomistina.

Koski siirtyy valtioneuvoston kansliaan työ- ja elinkeinoministeriön johtajan tehtävästä. Kosken tehtävänä on ollut tukea ministeriön ylintä johtoa hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamisessa elinkeino- ja työllisyyspolitiikan rajapinnoilla, kasvupolitiikan rakentamisessa sekä toimintaympäristöanalyysissä ja vaikuttavuusarvioinneissa. Aiemmin Koski on työskennellyt SAK:ssa vuosina 2004 – 2017, viimeksi elinkeinoasioiden päällikkönä ja pääekonomistina.

Valtiosihteeri toimii ministerin apuna poliittiseen ohjaukseen ja asioiden valmisteluun liittyvissä tehtävissä. Hän avustaa ja edustaa ministeriä poliittisten linjausten muodostamisessa, ministeriöiden välisessä koordinoinnissa ja kantojen yhteensovittamisessa, hallitusohjelman toimeenpanossa ministerin toimialalla sekä EU-asioiden ja kansainvälisten tehtävien hoitamisessa.