Eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi (vihr.) osallistuu kansallisten parlamenttien EU-valiokuntien puheenjohtajakokoukseen Zagrebissa 19.–20. tammikuuta.

Kokouksen aiheina ovat Kroatian EU-puheenjohtajakauden tavoitteet sekä kansallisten parlamenttien rooli EU:n päätöksenteossa uuden institutionaalisen kauden alkaessa. Puheenjohtajien tapaamisessa valmistellaan myös Kroatian puheenjohtajakauden COSAC:ia, joka järjestetään 24.–26. toukokuuta.

COSAC on kansallisten parlamenttien EU-valiokuntien ja Euroopan parlamentin edustajien konferenssi, jonka tarkoituksena on vahvistaa kansallisten parlamenttien panosta EU-asioiden käsittelyssä mm. tiedonvaihdon ja hyvien käytäntöjen jakamisen avulla. Lisäksi COSAC voi lausua kantansa mistä tahansa asiasta Euroopan parlamentille, EU:n neuvostolle ja komissiolle.

Suomen EU-puheenjohtajakauden COSAC järjestettiin Helsingissä viime joulukuussa. Konferenssin kannanotto käsitteli mm. neuvotteluja EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä, perusoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta, EU:n ilmastotoimia sekä EU:n ja Yhdistyneen kansakunnan tulevaa suhdetta.

Eduskunta järjestää Suomen EU-puheenjohtajuuteen liittyen vielä kaksi parlamentaarista kokousta: parlamenttien pääsihteerien kokouksen 26.–27.1.2020 ja EU:n parlamenttien puhemiesten konferenssin 17.–19.5.2020. Lisätietoa: parleu2019.fi

Kroatian EU-puheenjohtajakauden parlamentaariset kokoukset: parleu2020.sabor.hr/en