Vasemmistoliiton kansanedustaja, vasemmistonaisten puheenjohtaja Veronika Honkasalo pitää kunta-alan työntekijöiden vaatimuksia palkankorotuksista oikeutettuina. Honkasalon mielestä naisvaltaisten alojen palkkakuoppa on merkittävä este matkalla kohti sukupuolten palkkatasa-arvoa. 

– Naisvaltaisten alojen arvostuksen pitää näkyä juhlapuheiden sijaan työntekijän kukkarossa, Honkasalo sanoo.

Ylen Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan lähes 80 prosenttia suomalaisista kannattaa hoiva-alalle muita korkeampia palkankorotuksia. 

– Kansalaiset ymmärtävät hoivatyön arvon. On aika päivittää myös työnantajapuolen asenteita ja tehdä hoiva-alan korotuksista totta, Honkasalo sanoo.

Palkkatasa-arvoon tähtäävä kehitys on käytännössä pysähtynyt. Vuonna 2018 naisten ansiot olivat koko työmarkkinoilla keskimäärin 84 prosenttia miesten ansioista. Tämä johtuu muun muassa naisvaltaisten alojen perässä laahaavasta palkkatasosta sekä perhevapaiden ja hoivavastuun epätasaisesta jakautumisesta sukupuolten kesken.

Tilastokeskuksen mukaan Sipilän hallituksen aloitteesta solmittu kilpailukykysopimus pidensi naisten säännöllistä työaikaa noin puolella tunnilla, muttei vaikuttanut vastaavasti miehiin, sillä työaika piteni erityisesti naisvaltaisilla aloilla, kuten koulutuksessa sekä terveys- ja sosiaalialoilla.

– Talouden tasapainottajana hehkutettu kiky ei lunastanut lupauksia vaan ainoastaan heikensi palkkatasa-arvoa entisestään. Se toimi käytännössä palkanalennuksena naisille, Honkasalo huomauttaa.

Honkasalo tukee kunta-alan työntekijöiden reiluja palkankorotuksia ja kiky-tuntien poistoa. Hän myös huomauttaa, että kuntatalouden heikon tilanteen parantamiseksi on löydettävissä ratkaisuja.

Pelkästään valtiovarainministeriön yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän raportin ehdotuksia toteuttamalla voitaisiin lisätä julkisen sektorin verotuloja lähes 300 miljoonalla eurolla vuosittain. Pääomarikkaiden yhtiöiden omistajia suosivan osinkoverojärjestelmän korjaaminen toisi sekin vuosittain satojen miljoonien lisätulot, joilla valtio voisi vahvistaa kuntien taloutta. 

Palkankorotusten lisäksi työelämän tasa-arvoa voidaan edistää myös lainsäädännöllä. Honkasalo huomauttaa, että nykyisen hallituksen käynnistämä perhevapaauudistus on välttämätön askel samapalkkaisuuden edistämisessä.