Honkonen puolusti median vapautta Euroopan neuvostossa

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsen, kansanedustaja Petri Honkonen (kesk.) puolusti koko liberaalidemokraattien ALDE-ryhmän puolesta median vapautta ja toimittajien turvallisuutta, kun parlamentaarinen yleiskokous keskusteli tiistai-iltana aihetta käsittelevästä raportista “Threats to media freedom and journalists’ security in Europe”.

Raportin mukaan mediaan ja toimittajiin kohdistuvat uhkaukset ja rikokset ovat monikertaistuneet viime vuosina. Raportissa listataan tapauksia miltei kaikista EN:n jäsenmaista, joissa toimittajia on murhattu, vahingoitettu, vainottu, peloteltu tai uhattu niin yksityisten kuin julkisten toimijoiden toimesta. Myös valtiot ovat lainsäädäntömuutoksilla kaventaneet toimittajien oikeuksia ja vaikeuttaneet heidän työtään.

“Journalismi on olennainen osa demokraattisia yhteiskuntia. Se kyseenalaistaa päätöksentekoa, paljastaa rötöksiä ja toisinaan epämiellyttäviäkin totuuksia. Laatujournalismi ja medialukutaito ovat tärkeitä taistelussa populismia ja ihmisten harhaanjohtamista vastaan. Medialukutaidon ja lähdekritiikin pitäisi olla osa koulujen opetusohjelmaa”, Honkonen totesi ryhmäpuheenvuorossaan.

Hän huomautti, että kuten kaikki ihmiset, toimittajatkin tekevät virheitä, mutta myöntämällä ja korjaamalla ne avoimesti, nopeasti ja rehellisesti media voi ylläpitää lukijoidensa luottamuksen. Sen sijaan hutiloiden tehty työ ja puutteellinen faktojentarkistus nakertavat luottamusta.

Honkonen piti vaarallisena myös tietoisesti harhaanjohtavan tiedon eli disinformaation tulvaa.

“Tahallisella harhaanjohtamisella on vaikutettu vaalituloksiin ja kansanäänestyksiin. Journalisteilla onkin suuri vastuu väärien väitteiden alasampumisessa sekä oikean ja olennaisen tiedon tarjoamisessa.”

Aihe on Honkoselle läheinen, sillä vuosi sitten hän valmisteli yleiskokouksen raportin julkisen palvelun mediayhtiöiden roolista valeuutisten torjunnassa “Public service media in the context of disinformation and propaganda”.

“Julkisesti rahoitettu mutta täysin riippumattomasti toimiva media on avoimen yhteiskunnan paras tuki, turva ja tae. Julkisen palvelun median roolia pitäisi edelleen vahvistaa, sillä liian usein se on yhteiskunnallisten mullistusten ensimmäinen uhri”, Honkonen päätti.

Vuonna 1949 perustettu Euroopan neuvosto on maanosan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö. Jäsenmaiden kansanedustajista koostuva yleiskokous tekee aloitteita ja antaa suosituksia, joiden pohjalta ministerikomitea päättää asioista. Parlamentaariseen yleiskokoukseen osallistuu jäsenet ja varajäsenet yhteen laskien yli 700 kansanedustajaa eri maista. Yleiskokous on koolla 27.–31.1.2020.

Raportti “Threats to media freedom and journalists’ security in Europe”:
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-en.asp?FileID=28281&lang=en

Raportti “Public service media in the context of disinformation and propaganda”:
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=25230&lang=2