Edustaja Mari Rantanen (ps): “Mitä hallitus aikoo tehdä turvapaikanhakijoiden muodostamalle uhalle?”

Perussuomalainen kansanedustaja Mari Rantanen jätti tänään eduskunnassa kirjallisen kysymyksen turvapaikanhakijoiden aiheuttaman turvallisuusuhan ehkäisemisestä. Rantanen viittaa kysymyksessään viime viikon veritekoon Hämeenlinnassa, jossa tekijänä oli kielteisen päätöksen saanut turvapaikanhakija:

– Sekä Hämeenlinnan murhaaja että Turun terrori-iskun puukottajakin olivat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen. Se, että maahan voi jäädä vapaana kielteisen päätöksen jälkeenkin on aivan käsittämätöntä!

Rantanen ei luota pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman turvapaikkapoliittisiin kirjauksiin, joissa hallitus pyrkii ensisijaisena keinona kehittämään vapaaehtoista paluuta. Lisäksi hallitus pyrkii ohjelmansa mukaan saamaan aikaan puuttuvat palautussopimukset keskeisten kolmansien maiden kanssa:

– Hallituksen keinot ovat täsmälleen samat kuin Juha Sipilän hallituksella, joka potki perussuomalaiset pois, kun nämä vaativat vaalikauden alussa sovitun turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman toteuttamista. Tiukemmalla maahanmuuttopolitiikalla voitaisiin ehkäistä Hämeenlinnan kaltaisia murhenäytelmiä.

Ymmärrystä Rantaselta ei saa myöskään hallituksen kaavailut kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden mahdollisuudesta saada oleskelulupa Suomeen työn perusteella:

– Tämä luo yhden houkutustekijän lisää tarpeettomalle turvapaikanhaulle ja murentaa turvapaikanhakujärjestelmän oikeutusta kansalaisten silmissä. Mitä väliä koko turvapaikanhakujärjestelmällä on, jos kuka vain voi jäädä tänne?

Rantanen myös ihmettelee sitä, miksi hallitus ei ole ottanut kantaa Hämeenlinnan surmaan toisin kuin Irakissa kuolleeseen käännytettyyn:

– Hallitus nousee takajaloilleen kun irakilainen kuolee Irakissa mutta kun suomalainen kuolee Suomessa, hiljaisuus on korvia huumaava.

Kirjallinen kysymys

turvapaikanhakijoiden muodostaman turvallisuusuhan ehkäisemisestä

Eduskunnan puhemiehelle

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut turvapaikanhakija murhasi entisen seurustelukumppaninsa raa’alla ja julmalla tavalla teräasetta käyttäen Hämeenlinnassa viime viikolla. Teon jälkeen hän surmasi myös itsensä. Poliisin tietojen mukaan tekijä on saapunut turvapaikanhakijana Suomeen vuonna 2015 ja oleskellut viimeksi Suomessa tilapäisen oleskeluluvan turvin.

Myös vuoden 2017 Turun terroriteon marokkolainen tekijä oli saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen. Tämän iskun uhriksi joutui kymmenen henkilöä, joista kaksi kuoli. Lisäksi turvapaikanhakijat, turvapaikan saaneet ja turvapaikkaa vaille jääneet ovat syyllistyneet Suomessa viime vuosina erittäin raskaisiin rikoksiin, kuten henkirikoksiin ja raiskauksiin.

Maahanmuuttoviraston mukaan Suomessa on tällä hetkellä yli 7 000 ainakin yhden kielteisen päätöksen saanutta turvapaikanhakijaa. Poliisin suorittamia palautuksia keskeytyy uusintahakemusten sekä palautettavien katoamisesta tai ns. ”maan alle” painumisen johdosta. Se, että maahan voi jäädä kielteisen päätöksen jälkeenkin tai ilman laillista maassaolo-oikeutta vie uskottavuutta turvapaikanhakujärjestelmältä.

Antti Rinteen ja sittemmin Sanna Marinin hallitusohjelmassa on kirjaus, että hallitus kehittää vapaaehtoisen paluun järjestelmää ensisijaisena vaihtoehtona turvata kielteisen päätöksen saaneiden maasta poistuminen ”kestävää paluuta tukien.” Palautuksia hallitus lupaa panna toimeen ”tehokkaasti kunnioittaen perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten palautuskieltoja.” Lisäksi hallitus pyrkii ohjelmansa mukaan saamaan aikaan palautussopimukset ”kaikkien keskeisten kolmansien maiden kanssa, joiden kansalaisia Suomi voi palauttaa turvallisesti”.

Hallituksen keinot ovat kuitenkin samat kuin Juha Sipilän hallituksella, joka nosti vapaaehtoisesti palaavien tuen 5 000 euroon sekä käynnisti Auda-hankkeen vapaaehtoisen paluun kehittämiseksi. Lisäksi Sipilän hallitus onnistui neuvottelemaan palautussopimuksen ainoastaan Afghanistanin kanssa, mutta edes sinne Suomi ei ole pakkopalauttanut kaikkia kielteisen päätöksen saaneita. Nämä toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä estämään esimerkiksi Hämeenlinnassa nähtyä murhenäytelmää.

Tämän lisäksi hallitusohjelmassa halutaan edistää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden työllistyneiden ihmisten mahdollisuutta saada oleskelulupa Suomeen työn perusteella. Tämä kuitenkin luo yhden houkutustekijän lisää tarpeettomalle turvapaikanhaulle ja murentaa turvapaikanhakujärjestelmän legitimiteettiä.

Kielteisten turvapaikkapäätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden sekä aiemmin rikoksiin syyllistyneiden turvapaikanhakijoiden tekemät rikokset olisivat ehkäistävissä tehokkaammalla palauttamisella kotimaihinsa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin uusiin toimiin hallitus aikoo ryhtyä turvapaikanhakijoista aiheutuvan turvallisuusuhkan ehkäisemiseksi?

Helsingissä 29.1.2020

Mari Rantanen [ps]