Yksi Keskustan lähihistorian ja ennen muuta tulevaisuuden kannalta keskeisin ohjelmapaperi on lähdössä palautekierrokselle. Esitys Keskusta 2030 -uudistusohjelmaksi julkaistiin tänään.

Pari vuotta sitten toteutettu puolueen periaateohjelmakierros osoitti, että mahdollisimman laaja avoimuus on tärkeä osa ohjelmatyötä. Tälläkin kertaa kaikki saavat ottaa kantaa uudistusohjelmaan.  

-Hyvä ohjelma syntyy luihin ja ytimiin menevästä keskustelusta. Ja siitä, että joku laittaa tekstiä vielä paremmaksi. Toivomme ajatusten lentoa ja rohkeaa palautetta nimenomaan keskustajärjestöiltä ja yksittäisiltä jäseniltä. Mutta hyvät ideat hyödynnetään yhtä lailla jäsenkirjaan tai sen puuttumiseen katsomatta. Sana on vapaa, kannustaa puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen.

Ohjelman katse on tiukasti tulevaisuudessa. Se sisältää puolueen mission, vision Suomelle ja Keskustalle vuoteen 2030 sekä linjaa puolueen toimintatapojen uudistamista.

-Jokaisen puolueen on hyvä aika ajoin käydä keskustelu toimintansa perustarkoituksesta ja tulevaisuudesta.  Se on tärkeää etenkin nyt suurten maailmanlaajuisten muutosten aikana, tiivistää puheenjohtaja Katri Kulmuni.

Kulmuni valottaa esimerkein 2030-visioita.

-Sivistys on yhä vahvemmin Keskustan toiminnan pohjana. Teemme työtä sivistyksen ja koulutuksen puolesta. Keskustassa yhdistyy isänmaalisuus ja kansainvälisyys ilman vastakkainasettelua. Suomi on hiilineutraaliuden kynnyksellä. Siihen on päästy keinoin, jotka kansalaiset kokevat oikeudenmukaisiksi. Perheet luottavat tulevaisuuteen. Ihmisten väliset hyvinvointi- ja terveyserot ovat kaventuneet.

Puoluesihteeri Pirkkalainen korostaa, että myös Keskustan on uudistuttava. Hyvä ja toimiva säilytetään, mutta toimimatonta on uskallettava purkaa ja uudistaa vahvallakin kädellä. Uudistukset tehdään jäsenistön kanssa keskustellen ja yhdessä päättäen. 

-Kyse on siitä, kuinka Keskustan asiat ja ihmiset tehdään tutuiksi. Tai kuinka jokainen keskustalainen kokee olevansa puolueensa viestijä. Tai miten Keskustaan on helppo tulla, tutustua ja päästää mukaan toimintaan myös ilman jäsenyyttä tai heti tapahtuvaa sitoutumista, Pirkkalainen listaa esimerkkejä toimintatapojen uudistamisesta.

Esitys uudistusohjelmaksi on puoluekentän ja kansalaisten syynissä maaliskuun loppuun saakka. Palaute annetaan sähköisesti webropol-kyselyn kautta. Esitys uudistusohjelmaksi ja siihen liittyvät tausta-aineistot löytyvät täältä: www.keskusta.fi/2030