Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.), on tänään valtioneuvoston istunnossa nimitetty Liikenneturvan hallituksen puheenjohtajaksi. Liikenneturvan puheenjohtaja valitaan yleisen käytännön mukaan kahdeksi kalenterivuodeksi.

Liikenneturva on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja yksitoista muuta jäsentä. Valtioneuvosto määrää hallitukseen puheenjohtajan sekä neljä jäsentä, jotka edustavat Väylävirastoa, opetusministeriötä, sisäministeriötä ja sosiaali- ja terveysministeriötä. Muut jäsenet valitsee keskusjärjestön jäsenistön kokous.