Liike Nytin kansanedustaja Harry Harkimo

Kansallinen D-viisumi on käytössä useassa Schengen-alueen maassa. D-viisumi oikeuttaa normaalia viisumia pidempiaikaisempaan oleskeluun työn tai opiskelun vuoksi ja sellaisen voi saada oleskeluvan hakuprosessia nopeammalla hakumenettelyllä. D-viisumi ei tuo haltijalleen oikeutta sosiaaliturvaan tai terveydenhuoltoon.

Liike Nyt esittää, että kansallinen D-viisumi tulisi ottaa käyttöön myös Suomessa. Se toisi vauhtia työperäiseen maahanmuuttoon ja laskisi maahanmuutosta yhteiskunnalle koituvia kustannuksia. Lisäksi se helpottaisi ulkomaalaisten opiskelijoiden saapumista opintoihin ajoissa.

”Maahanmuuton perusongelmia on kaksi: Ensinnäkin se, että emme halua Suomeen ihmisiä saamaan sosiaaliturvaetuuksia, jos heillä ei ole hyväksyttävää syytä maahan päästä tai täällä olla. Toisekseen se, että haluamme tänne töihin tai opiskelemaan tulevien ihmisten pääsevän maahan sujuvasti ja nopeasti. Tämä on käytännöllinen osaratkaisu molempiin haasteisiin”, sanoo Liike Nytin kansanedustaja Harry Harkimo.

D-viisumi nopeuttaisi oleskelulupien prosesseja ja niitä voitaisiin myöntää suoraan myös työvoimapulasta kärsiville matalapalkka-aloille, jotka on vapautettu saatavuusharkinnan piiristä.

Toinen D-viisumista hyötyvä ryhmä olisi ulkomaalaiset opiskelijat, joista monet ovat myöhästyneet opintojen alusta tai jopa menettäneet opiskelupaikkansa odotellessaan oleskelulupakorttia ulkomailla. D-viisumi ratkaisisi tämän ongelman.

Vaikka Suomen kestävyysvajetta tai työllisyyshaasteita ei pääsääntöisesti paranneta ulkomaisella työvoimalla, vaan saamalla työttömät suomalaiset töihin, niin on silti syytä ymmärtää, että tulevaisuudessa Suomi tarvitsee myös työperäistä maahanmuuttoa. Siksi sen säännöistä on syytä tehdä sellaiset, että ne toimivat kaikkien kannalta.

Liike Nytin ehdottama D-viisumi on konkreettinen uudistus ja samalla osa Liike Nytin rakentumassa olevaa visiota tulevaisuuden maahanmuuttopolitiikasta.