Vihreiden kansanedustaja Noora Koponen haluaa hyödyntää moniammatillisuutta entistä paremmin myös ikääntyneiden hoidossa.

Henkilöstömitoitus on puhututtanut tänään eduskunnassa. Keskustelua on herättänyt erityisesti osaavan henkilöstön riittävyys.

–Moniammatillisuudesta ja työntekijöiden vahvuuksien hyödyntämisestä on puhuttu jo pitkään terveydenhuollon alalla. Kannusteet toimivan työjärjestelyn luomiseen ovat nyt paremmat kuin koskaan. Nyt on mahdollista näyttää, miksi meillä on eri alojen ammattilaisia terveydenhuollossa ja miksi heitä kaikkia tarvitaan, edustaja Koponen sanoo.

Koposen mukaan tulee kiinnittää erityistä huomiota ammatillisen osaamisen hyödyntämiseen.

–Ammattiryhmien palapeliä kootessa on tärkeää huomioida työntekijöiden osaaminen ja vahvuudet, jotta kaikki saavat tehdä koulutustaan vastaavaa ja itselleen mielekästä työtä. Samalla tulee miettiä, kuinka toiminta olisi mahdollisimman aktiivista ja iäkkäiden toimintakykyä tukevaa. Kuinka ikääntyneestä tehdään toiminnan kohteen sijasta tekijä, Koponen kertoo.

Aiemmassa työssään fysioterapeuttina Koponen on tavannut ikääntyneitä, jotka eivät ole kuukausiin olleet ulkona. Asumisyksiköissä myös virikkeellisen toiminnan määrä vaihtelee suuresti.

–Ympärivuorokautisen hoivan asumisyksiköissä on paljon merkittävää työtä, joka hautautuu muiden kiireiden alle. Esimerkiksi ulkoilun ja viriketoiminnan toteuttamiseen voidaan hyödyntää hoiva-avustajien työpanosta. Kun koko elämä on neljän seinän sisällä yhdessä rakennuksessa, on helppoa ymmärtää, miksi mahdollisuus ulkoiluun parantaa olennaisesti elämänlaatua, Koponen sanoo.

–Kaiken kaikkiaan henkilöstömitoitus tulee toteuttaa hallitusti ja harkiten niin, ettei se vaaranna kenenkään nykyistä palveluiden tai etuuksien tasoa, Koponen toteaa.