Kuvaaja: Tuomas Tähti

Perussuomalainen kansanedustaja Jari Ronkainen teki tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen vakuutuslääkäriasiassa. Edellinen eduskunta päätti yksimielisesti, että hallituksen on tuotava eduskuntaan esitys vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi kevätkaudella 2020.

– Saan ihmisiltä viikoittain tiedusteluja siitä, missä vakuutuslääkäriasiassa mennään. Kysynkin hallitukselta, missä vaiheessa asian valmistelu on ja milloin pääsemme käsittelemään sitä eduskunnassa. Tahtoisin hallitukselta jotain kättä pidempää, jonka avulla vastata kysyjille, Ronkainen perustelee.

Ronkainen teki viime kaudella mm. toimenpide- sekä lakialoitteen vakuutuslääkärijärjestelmän korjaamiseksi. Lisäksi kansalaisaloite vakuutuslääkäreiden mielivallan poistamiseksi eteni eduskuntaan kerättyään vajaassa kahdessa kuukaudessa tarvittavat 50 000 allekirjoitusta.

– Se, että vakuutuslääkärit eivät allekirjoita asiakirjojaan kunnian ja omantunnon kautta on monen kansalaisen oikeustajua vastaan. Toinen asia mitä ihmetellään, on se, että miten vakuutuslääkärit voivat kävellä hoitavan lääkärin lausuntojen yli, Ronkainen kertoo.

Aivovammaliiton mukaan vakuutuslääkärijärjestelmä koskettaa vammautuneiden ja heidän läheistensä kautta n. 500 000 ihmistä Suomessa.

– Tämä koskettaa valtavaa määrää kansalaisia ja on monelle se odotetuin yksittäinen lainsäädäntöasia. Toivon, että hallituksen esitys aidosti korjaa vakavimmat puutteet vakuutuslääkärijärjestelmässä, Ronkainen sanoo.

Kirjallinen kysymys

vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Edellisellä eduskuntakaudella vakuutuslääkärijärjestelmään kohdistui lukuisia valtiopäivätoimia (TPA 8/2017, LA 75/2017, KAA 4/2018 sekä kirjallisia kysymyksiä). Kansalaisaloitteen käsittelyssä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön päätösehdotuksessa esitettiin kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämistä sekä yhden valiokunnan lausumaehdotuksen hyväksymistä

Edellinen eduskunta päätti yksimielisesti kansalaisaloitteen toisessa käsittelyssä (PTK 165/2018 vp) sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausumaehdotuksen mukaisesti, että ”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee esityksen vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi ja antaa eduskunnalle ehdotukset lainsäädännön muutoksiksi vuoden 2020 kevätistuntokaudella. Tässä yhteydessä on selvitettävä vakuutuslääkäreiden lausuntojen muotovaatimusten kirjaamista lainsäädäntöön.” (StVM 33/2018 vp).

Aivovammaliiton arvion mukaan vakuutuslääkärijärjestelmä koskettaa vammautuneiden ja heidän läheistensä kautta n. 500 000 ihmistä Suomessa. Saan ihmisiltä viikoittain tiedusteluja sähköpostitse ja puhelimitse vakuutuslääkärijärjestelmän eduskuntakäsittelystä. Vastauksissani olen joutunut vetoamaan edellä esitettyyn lausumaan ilman sen tarkempaa tietoa. Kansalaisilla on ymmärrettävä tarve saada tietoa heidän elämäänsä perustavanlaatuisesti vaikuttavan lainsäädännön etenemisestä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Missä vaiheessa hallituksen esityksen valmistelu on ja milloin se saadaan eduskuntakäsittelyyn?

Helsingissä 21.02.2020

_______________________________

Jari Ronkainen [ps]