Suuren valiokunnan kuultavana oli tänään Suomen EU-komissaari Jutta Urpilainen. Hän vastaa komissiossa kansainvälisistä kumppanuuksista, mikä kattaa unionin suhteen 126 kumppanimaahan ympäri maailman.

Suuren valiokunnan keskustelu komissaarin kanssa painottui EU:n Afrikka-suhteeseen. Urpilainen on valmistellut EU:n Afrikka-strategiaa, joka julkistetaan maaliskuussa. EU-maiden johtajien on tarkoitus käsitellä asiaa kesäkuussa ja valmistella samalla EU:n ja Afrikan unionin huippukokousta syksyllä.

Urpilainen kertoi Afrikka-suhteen olevan korkealla uuden komission asialistalla. Johdonmukainen ja koherentti Afrikka-suhde vaatii EU:lta yhteisen strategian, Urpilainen sanoi. Suuren valiokunnan ja komissaarin keskustelussa käsiteltiin Euroopan ja Afrikan maiden yhteistyön lisäksi myös muiden suurvaltojen intressejä Afrikassa sekä EU:n yhteistyö- ja kilpailuasetelmaa näiden kanssa.

Keskustelussa käsiteltiin myös Afrikan kumppanuutta Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa, YK:n Agenda 2030 -tavoitteiden toteuttamista, kehitystyön eurooppalaista koordinaatiota, kansalaisyhteiskunnan ja nuorten osallisuutta EU:n Afrikka-politiikassa sekä eurooppalaisen rahoitusmarkkinan kykyä Afrikkaan kohdistuviin investointeihin.

Valiokunta päätti eduskunnan EU:n neuvotteluihin Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa

Suuri valiokunta päätti tänään eduskunnan kannan neuvotteluihin EU:n uudesta kumppanuudesta Yhdistyneen kuningaskunnan (UK) kanssa. Valiokunta käsitteli asian valtioneuvoston selvityksen E 6/2020 pohjalta. EU:n yleisten asioiden neuvoston on tarkoituksena 25. helmikuuta valtuuttaa komissio aloittamaan neuvottelut.

Suuri valiokunta pitää perusteltuna EU:n tavoitetta saavuttaa UK:n kanssa kokonaisvaltainen, kunnianhimoinen ja laaja-alainen kumppanuus talouden, kauppasuhteiden, sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden sekä ulkosuhteiden alalla.

Valiokunta uudistaa arvionsa siitä, että UK:n EU-eron vaikutukset Suomelle liittyvät erityisesti talouteen, lentoliikenteeseen, kauppaan ja suomalaisten arkeen UK:ssa (SuVL 1/2018 vp). Suomen edun mukaista on, että eron aiheuttamat haitat minimoidaan, ja että UK:n tuleva suhde unioniin olisi vähintään yhtä suotuisa kuin muiden unionin ulkopuolisten kumppaneiden.

Suuri valiokunta hyväksyi eduskunnan kannan äänestyksen jälkeen. Päätöksen ja vastaesityksen voi lukea kokouksen pöytäkirjasta valiokunnan sivulla.

Suuri valiokunta sai päivän kokouksessaan selvityksen myös EU:n kilpailukykyneuvoston tulevasta kokouksesta.