Torstain kyselytunnilla nähtiin merkillinen näytelmä, kun sisäministeri Maria Ohisalo esitti Kreikkaa uhkaavaa turvapaikanhakijakriisiä koskeviin kysymyksiin vastauksia, jotka joko poikkesivat sisällöltään oleellisesti muun hallituksen julkisuudessa esittämistä linjauksista tai eivät vastanneet kysymyksiin lainkaan.

”On selvää, että ministereillä voi olla yksityisellä tasolla hallituksen linjasta poikkeavia näkemyksiä. Kun he toimivat ministereinä ja vastaavat kyselytunnilla eduskunnan esittämiin kysymyksiin, he eivät kuitenkaan edusta itseään, vaan hallitusta. Tämän pitäisi olla itsestäänselvyys, mutta torstain kyselytunti viittasi siihen, että Ohisalolle asia ei ole selvä”, kansanedustaja Sanna Antikainen (ps.) ihmettelee.

Ongelmalliseksi asian tekee erityisesti se, että rajaturvallisuusasioita käsittelee EU-tasolla sisäministerien kokous.

”Ohisalon toiminta kyselytunnilla herättää kysymyksen siitä, että kun sisäministeri Ohisalo osallistuu Suomen edustajana EU:n sisäministerien kokoukseen, joka käsittelee kriisiä Kreikan rajalla tai turvapaikanhakijakriisiä laajemmin, toimiiko hän siellä EU-ministerivaliokunnassa määritellyn Suomen linjan, jolla on myös tasavallan presidentin tuki, vai omien henkilökohtaisten näkemystensä mukaisesti. Tällainen epäselvyys ei herätä luottamusta hallituksen toimintaan”, Antikainen moittii.

Koska sisäministeri tuntui kyselytunnilla joko haluttomalta tai kyvyttömältä vastaamaan hänelle esitettyihin kysymyksiin, Antikainen jätti tänään ministeri Ohisalon vastattavaksi asiaa koskevan kirjallisen kysymyksen.

”Tiedustelen kysymyksessä ministeriltä, toimiiko hän Suomea EU-tasolla edustaessaan Suomen hallituksen linjan mukaisesti vai antaako hän henkilökohtaisten näkemystensä vaikuttaa toimintaansa. Sekä muu hallitus, eduskunta että koko Suomen kansa ansaitsevat tähän kysymykseen vastauksen eikä kiertelyä tai vastakysymyksiä”, Antikainen lataa.

Omituisinta ministeri Ohisalon näkemyksissä on se, että ne tuntuvat poikkeavan oleellisesti myös hänen puoluetoverinsa, ulkoministeri Pekka Haaviston esittämistä lausunnoista.

”Ulkoministeri Haavisto on lausunut tiedotusvälineille arvionaan, että siirtolaisten pakkautuminen Kreikan rajalle vaikuttaa Turkin hybridioperaatiolta eikä spontaanilta pakolaisliikehdinnältä. Turkki on kuljettanut ei-toivotuiksi katsomansa henkilöt rajalle painostaakseen EU-maita. Sisäministeri Ohisalo ei kuitenkaan ole vastannut siihen, pitäisikö tällainen turvapaikkajärjestelmän väärinkäyttö sallia. Siksi joudunkin kysymään häneltä kirjallisesti, hyväksyykö hän Turkin painostustoimet”, Antikainen ihmettelee.