Kuva: sandexx

Eduskunnan suuri valiokunta käsitteli tänään Euroopan komission ehdotuksia, joiden tarkoituksena on lievittää koronaviruksen leviämisen taloudellisia haittoja. Valiokunta käsitteli ehdotuksia valtioneuvostolta saamiensa selvitysten pohjalta. Kuultavina olivat valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.)  ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

Ministeri Lintilä totesi komission ehdottaneen muun muassa joidenkin EU:n talousarviossa vuosille 2014–2020 kohdistettujen määrärahojen nopeaa uudelleensuuntaamista, joustoja valtiotukisääntöihin sekä vakaus- ja kasvusopimuksen finanssipoliittisiin sääntöihin.

Lintilän mukaan valtioneuvosto tukee EU-tasolla koordinoituja toimia koronaepidemian taloudellisten ja työllisyysvaikutusten rajoittamiseksi ja tuen antamiseksi talousvaikeuksiin joutuneille pk-yrityksille. Valtioneuvoston kannan mukaan jäsenvaltioiden on saatava valita tilanteeseensa sopivimmat, vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat toimet.

Ministeri Kulmuni totesi, että valtiontukisääntelyn tilapäistä joustavoittamista koskevilla toimenpiteillä kyetään vastaamaan moniin COVID-19 -epidemian yrityksille aiheuttamiin poikkeuksellisiin tarpeisiin, kuten yritysrahoituksen saatavuuteen ja yritysten maksuvalmiuden turvaamiseen. Kulmuni sanoi Suomen tukevan sitä, että EU:n finanssipoliittisiin sääntöihin sisältyvää joustoa hyödynnetään tilanteessa täysimääräisesti.

Asioiden käsittelyyn liittyvät asiakirjat löydät suuren valiokunnan kokouksen pöytäkirjasta, joka julkaistaan valiokunnan sivulla tänään:

https://www.eduskunta.fi/FI/valiokunnat/suuri_valiokunta/Sivut/default.aspx