Monet maatalousyrittäjät ovat olleet huolissaan niin sanotun kausityövoiman saatavuudesta ensi kesänä. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho huomauttaa, että Suomessa on suuri käyttämätön työvoimareservi, joka on sopiva muun muassa marjanpoimintatehtäviin.

– Huomautan, että riippumatta muusta työllisyystilanteesta Suomessa on huomattava, täysin käyttämätön työvoimareservi, joka sopii maatalouden tarpeisiin kuin nyrkki naamaan: humanitaarisin perustein saapuneet maahanmuuttajat, Halla-aho kirjoittaa.

Halla-aho korostaa, että Suomessa on tällä hetkellä yli 30 000 arabiankielistä, 20 000 somaliankielistä ja yli 15 000 kurdinkielistä henkilöä. Määrät ovat vielä nousseet kaksinkertaisiksi vuosien aikana.

– Olen lehdistä lukenut, että kyseisiin ryhmiin kuuluvat ihmiset ovat työhaluista väkeä. He ovat suurelta osin myös parhaassa työiässä. Monissa puheenvuoroissa heitä on näistä syistä pidetty ratkaisuna Suomen huoltosuhdeongelmiin. Edelleen olen lukenut, että matala työllisyysaste johtuu lähinnä työmarkkinoilla muhivasta rakenteellisesta syrjinnästä. Työtä pidetään yleisesti parhaana kotouttajana, Halla-aho pohtii.

Halla-aho vetoaa sekä maatalousyrittäjiin että julkiseen valtaan rekrytointikampanjan aloittamiseksi arabin-, somalin- ja kurdinkielisen väestön keskuudessa.

– En väheksy maataloustöitä, mutta olen varma, että ahkera ja motivoitunut henkilö selviää niistä tehtävistä, joita aiempina vuosina on teetetty kausityöntekijöillä, vaikka korkeampaa koulutusta tai täydellistä kielitaitoa ei olisikaan.

Halla-aho painottaa, että näin voitaisiin ratkaista monta ongelmaa yhdellä iskulla.

– Maahanmuuttajien nauttima arvostus lisääntyy ja suvaitsemattomuus vähenee; maatalouselinkeinon työvoimapula saadaan torjuttua; sosiaaliturvamenot vähenevät, Halla-aho perustelee.