Keskustan kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Mikko Kärnä on jättänyt hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen Suomen ja Kiinan toiminnasta ihmisille vaarallisten eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi. Kärnä pitää järkyttävänä, että Kiina avaa parhaillaan uudelleen eläintoreja, joilta maailmaa nyt järkyttävä koronavirus lähti alun perin leviämään.

Kiinan toiminta on täysin absurdia ja sekopäistä. Erilaisia eläviä eläimiä mikrobeineen pidetään eläintoreilla lähellä toisiaan ja samalla suuria ihmisjoukkoja. Tällaisessa ympäristössä erilaiset virukset kehittyvät ja muuntuvat, sekä voivat tämän myötä siirtyä myös ihmisiin. Nyt kriisiä aiheuttavan koronaviruksen lisäksi myös monet muut aiemmin ihmisille vaaralliset virukset on yhdistetty tähän elävien villieläinten, lailliseen ja laittomaan, kauppaan. Tästä on olemassa täysin yksiselitteistä tutkimuksellista näyttöä. Yksikään eläintorien riskit aidosti tunnistava valtio ei toimi näin ja Kiinan toiminta on häpeällistä. Odotan ulkoministeriltä vastausta, mihin toimenpiteisiin Suomi ryhtyy tällaisen toiminnan lopettamiseksi. Sivusta emme voi seurata. Jos Kiinan ruokakulttuuri on vaaraksi globaalille kansanterveydelle, on tällainen kulttuuri lopetettava yhteisen hyvän nimissä.

Kärnä kysyy kysymyksessään myös, kuinka hallitus huomioi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ns. ”one health” -periaateen. Sen mukaisesti ihmisillä ja eläimillä on yksi yhteinen terveys.

Tätä periaatetta ei voida mitenkään ohittaa, vaan sen on oltava yhtenä ohjaavana periaatteena soteuudistuksen toteutuksessa. Eläinlääkintä ja ihmisten terveydenhuolto ovat yksi yhteinen kokonaisuus, eivätkä toisistaan erillisiä osasia. Koronavirus on viimeistään osoittanut, että ihmisille vaarallisten eläintautien leviämisen ehkäisyyn on kiinnitettävä erityisen vakavaa huomiota. Kiitokset koko Suomen eläinlääkärikunnalle tämän työn tekemisestä.

Kärnän kirjallinen kysymys hallitukselle:

Kirjallinen kysymys

Suomen ja Kiinan toiminnasta ihmisille vaarallisten eläintautien leviämisen ehkäisemiseksi

Eduskunnan puhemiehelle

Kiinassa alun perin puhjenneella ja nyt koko maailmaa koettelevalla koronavirusepidemialla näyttää olevan tutkimustulosten valossa vahva yhteys Kiinan toreilla käytävään elävien villieläinten kauppaan. Erilaisia eläviä eläimiä mikrobeineen pidetään lähellä toisiaan ja suuria ihmisjoukkoja. Tällaisessa ympäristössä erilaiset virukset kehittyvät ja muuntuvat, sekä voivat tämän myötä siirtyä myös ihmisiin. Nyt kriisiä aiheuttavan koronaviruksen lisäksi myös monet muut aiemmin ihmisille vaaralliset virukset on yhdistetty tähän elävien villieläinten, lailliseen ja laittomaan, kauppaan.

Kiinan tautientorjuntakeskus on vahvistanut, että uuden koronaviruksen alkuperä on laittomasti myydyt villieläimet Wuhanin kalatorilla. Alkuvaiheessa viruksen epäiltiin siirtyneen ihmiseen käärmeistä. Muita mahdollisia tartuttavia eläimiä ovat mäyrät ja rotat.

Kiina ei ole tehnyt käytännössä mitään ilmiön ehkäisemiseksi ja tänään olemme saaneet lukea, että eläintoreja avataan Kiinassa nyt kovaa vauhtia uudelleen. Ajatus on absurdi. Eläintorien riskit tuntevan valtion ei tulisi sallia tällaista toimintaa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin Suomi ryhtyy Kiinan painostamiseksi eläintorien pysyvään sulkemiseen? Entä miten hallitus huolehtii, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa huomioidaan ihmisille vaarallisten eläintautien ehkäisy ja pidetään kiinni ns. ”one health”-periaatteesta?