Kokoomuksen Kansanedustajat Mia Laiho ja  SanniGrahn-Laasonen

Kansanedustaja, lastenliiton puheenjohtaja Mia Laiho, sekä kansanedustaja, varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen ovat jättäneet hallitukselle toimenpidealoitteen lapsille ja nuorille suunnatun valtakunnallisen auttavan puhelimen perustamista varten. Poikkeustilan aikana lasten sosiaalisia kontakteja on vähennetty roimasti koronakriisiin liittyvien rajoitusten takia Auttava puhelin palvelisi lapsia matalalla kynnyksellä heitä huolestuttavissa asioissa.

”Ilman koulujen ja harrastusten kontrollia ei voida yhtään tietää miten lapsilla oikeasti menee. Suomeen tarvitaan valtakunnallinen ja ympärivuorokauden avoinna oleva kanava, jonka kautta nuoret voisivat ottaa yhteyttä ammattilaisiin”, huomauttaa Laiho ja Grahn-Laasonen.

Monet koululaisia ja heidän perheitään tukevat palvelut ovat tauolla, kun mielenterveys- ja päihdepalveluiden tukiyksiköissä eletään poikkeustilaa. Suomessa joka neljäs lapsi elää perheessä, jossa on hoitoa vaativa mielenterveys- tai päihdeongelma. Mediassa on noussut esille, että suomalaisilla on kotona nyt enemmän alkoholia kuin koskaan aiemmin ja poikkeusoloissa apua on saatavilla entistä niukemmin.

”Tämä on äärimmäisen huolestuttava yhtälö. Lapsille on saatava turvallisia väyliä ottaa yhteyttä heitteillejätön, kotiväkivallan ja vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmien takia”, sanoo Laiho.

Nyt kun koulut ovat pääsääntöisesti etänä ja harrastukset katkolla, lapset eivät tapaa opettajia, terveydenhoitajia, kuraattoreita eivätkä kavereitaan. Koulun ja harrastusten kontrolli ja niiden tarjoama turva puuttuu monien mielenterveys- ja päihdeongelmaperheiden arjesta. Lapset jäävät nyt vaille sitä kanavaa, jossa huolen ja pelon voi sanoa turvallisesti. Vanhempien ongelmat voivat näkyä riitelynä, väkivaltana, mielenterveys ja alkoholiongelmina sekä heitteille jättönä. Nämä kaikki aiheuttavat lapsessa pelkoa.

”Perheiden ongelmathan heijastuvat suoraan lapsiin. Tapaamisten vähennyttyä moni ongelma voi jäädä auttajilta piiloon”, sanoo edustaja Grahn-Laasonen.

Edustajien mukaan nyt etäopetuksen aikana opettajat kantavat myös huolta ja ovat neuvottomia, kun lapsiin ei saa yhteyttä samalla tavalla, jos ollenkaan. Järjestötoimijat tekevät tällä hetkellä hyvää työtä omien numeroidensa kautta, mutta yhteystiedot ja palveluajat ovat hajallisia. ja palveluajat eivät ole aina nuorten kannalta sopivat.

”Suomeen tarvitaan valtakunnallinen ja ympärivuorokautinen auttavapuhelin ja digitaalinen chat -palvelu. Olisi tärkeää, että hätään vastattaisiin pienellä kynnyksellä ja sosiaali- ja terveyden huollon ammattilaisten voimin. Lisääntyneet talousvaikeudet ja alkoholin käyttö tulee näkymään perheissä. Tähän on oikeasti varauduttava. Ei voi olla niin, että lasten ja nuorten palvelut katoavat, kun rajoituksia on otettu käyttöön”, edustajat päättävät.