Kansanedustaja Mia Laiho on jättänyt kirjallisen kysymyksen hallitukselle poliisin, rajavartiolaitoksen ja pelastuksen ohjeistuksesta, suojavarusteista ja niiden saatavuudesta koronaepidemiassa.

Poliisit, pelastajat ja rajavartiolaitoksen henkilökunta tekevät työtä, jossa lähikontaktia ihmisiin ei voi välttää. Heitä tarvitaan ympäri Suomen. Suomen ulkorajojen sulkeminen 19.3 on lisännyt rajavartiolaitoksen töitä. Kun Uudenmaan rajat suljettiin 28.3 ja rajatarkastukset sisärajoilla aloitettiin, poliisien tarve ja lähikontaktit lisääntyivät merkittävästi. Ruotsin vastaisella länsirajalla liikkuu silti päivittäin yli 1000 ihmistä edelleen yli rajan edestakaisin.

”Toivottavasti länsirajan vuoto suljetaan pikaisesti koronatartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi Ruotsista, jossa tautia on yli kolme kertaa enemmän ja kuolemantapauksia yli 16 kertaa enemmän kuin Suomessa”, toteaa Laiho

”On selvää, että poliiseille ja rajojen työntekijöille tarvitaan myös ohjeistus, miten työssä tulee huomioida tartuntariski ja miten suojautua” huomauttaa Laiho.

YLEn uutisoinnin mukaan New Yorkin koronaviruspesäkkeessä 10% poliiseista on jo sairaana tai karanteenissa tartuntaepäilyn takia. Samaan aikaan poliiseille kohdistuneet hätäpuhelut ovat olleet ennätysmäisessä nousussa.

”Poliisien suojavarusteet ja ohjeistus ovat riittämättömät. Jos koronataistelu halutaan oikeasti voittaa, meidän on huolehdittava myös Suomen turvallisuuden ammattilaisten suojautumisesta ja työturvallisuudesta”, selventää Laiho.

”Monissa kohteissa ja viranomaistehtävissä käsienpesumahdollisuutta ei ole heti saatavilla ja suojavarusteet on kannettava itse mukana. Esim. poliisilla on päivittäin työssään lähikontakteja alkaen Uudenmaan rajojen valvonnasta ja kenttätyöstä kiinniottoihin. Heille on tehtävä selkeät suojautumisen lähikontaktiohjeet, ettei New Yorkin poliisien vastaava tilanne tapahdu Suomessa”, vaatii Laiho.

Työntekijöiden tiedontarve koronan suhteen on todellinen. Työntekijäjärjestöihin ja liittoihin on tullut kuukaudessa lähes koko vuoden verran kysymyksiä koronatilanteesta, työnteosta ja suojautumisesta. Tämä jos mikä kielii ihmisten tiedonjanosta ja epävarmuudesta. Tällä hetkellä valtion tasolta ei ole määritelty lähikontakteihin yhteneviä ohjeita, joilla suojella työntekijää ja asiakasta.

”Kentälle tarvitaan konkreettiset ohjeet, miten tartunnan saamista voi ehkäistä ja miten suojautua lähikontaktissa. Ohjeistusten tekemistä ei voida jättää yksittäisille esimiehille vaan heidän on saatava tässä tilanteessa selvät linjaukset ja ohjeet ministeriöstä, jotta he voivat puolestaan ohjeistaa työntekijöitä ja huolehtia asianmukaisesti työturvallisuudesta”, päättää Laiho.

Laihon kirjallisen kysymyksen on allekirjoittanut myös edustajat Janne Sonkelo, Heikki Autto, Pihla Keto-Huovinen, Anne-Mari Virolainen, Pauli Kiuru, Sinuhe Wallinheimo, Marko Kilpi, Anna-Kaisa Ikonen, Arto Satonen, Wille Rydman, Jukka Kopra, Kari Tolvanen, Mari-Leena Talvitie ja Sari Sarkomaa.