Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen koskien suojavarusteiden laadun  ja turvallisuuden varmistamista. Edustaja Laihon mielestä huonolaatuiset ja jopa väärennetyt suojavarusteet voivat olla riski henkilökunnan sekä niiden puutteellisen suojauksen että niiden sisältämien kemikaalien takia.

Joka puolella maailmaa on nyt kova pula terveydenhuollon suojavarusteista ja sivuhaittana on sekä rikollinen toiminta että mustan pörssin kauppa. Suomeen saapui 7.4.2020 koneellinen Kiinasta tilattuja hengityssuojaimia. Suojaimet todettiin VTT:n laboratoriotestauksessa käyttökelvottomiksi sairaalaolosuhteisiin, eivätkä ne myöskään täyttäneet EU:n standardeja.

”Kun kriisitilanteessa ostopäätös joudutaan tekemään paineen alla ja markkinoilla on monen laatuista kauppatavaraa, on vaarana, että laatu ja turvallisuus kärsivät. Jos työntekijä saa oireita tai allergisen reaktion hengitettyään maskin läpi, jonka tuoteseloste puuttuu tai on luettavissa vain kiinaksi, mistä voidaan tietää mikä reaktion aiheutti työntekijälle?”, kysyy Laiho.

”Jos tuotteet eivät ole laadullisesti sekä suojauskyvyn että materiaalin turvallisuuden osalta laatutestattuja, voi riskinä olla, että riittämättömän suojaustehon lisäksi maskin kautta siirtyy työntekijään terveydelle haitallisia kemikaaleja, kun henkilökunta hengittää sen läpi”, Laiho selventää.   

”Kriisitilanteessakaan hoitohenkilökunnalle ei saa ostaa sutta ja sekundaa, jos riskinä voi olla tartunta tai materiaalien sisältämien mahdollisten vaarallisten aineiden aiheuttamat terveysriskit työntekijöille”, huomauttaa Laiho.

Henkilösuojainten markkinoita valvotaan työsuojeluviranomaistaholta, jotta ne täyttävät lainsäädännön vaatimukset ja että suojaimet on saatettu asianmukaisesti markkinoille. STM toimii markkinavalvonnasta huolimatta ylimpänä työsuojeluviranomaisena ja on perimmäisenä vastuussa suojavarusteiden materiaalien turvallisuudesta. Laihon mukaan viimekädessä hallituksen olisi tärkeä varmistaa, ettei Kiinasta ja muualta ulkomailta tilatut maskit aiheuta terveydellisiä riskejä hoitohenkilökunnalle.

Laihon mukaan tulevina kuukausina suojavarusteita joudutaan tilaamaan aikataulupaineessa suuria määriä ulkomailta.

”Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden kannalta on oleellista selvittää, että suojavarusteet soveltuvat suunniteltuun käyttökohteeseen, sisältävät tarpeelliset viruksen suojausominaisuudet, ja ovat laadullisesti turvallisia käyttää”, päättää Laiho.