Poikkeusoloissa tarve etätöihin on kasvanut huomattavasti myös oikeudenhoidon puolella. Työtapojen muutos ei ole kuitenkaan onnistunut ongelmitta. Syyttäjälaitoksella ja tuomioistuimilla ei kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovisen mukaan ole ollut riittäviä valmiuksia suoriutua poikkeustilan aiheuttamista haasteista. Syyttäjätaustaisen Keto-Huovisen mukaan ongelmia ovat tuottaneet mm. riittämättömät tietoliikennekaistat, etäyhteyksien toimivuus ja tarvittavien videoneuvottelulaitteiden määrä.

“Valtion perustehtävistä ja ihmisten oikeusturvasta on huolehdittava myös poikkeusoloissa. Nyt tilanne on se, että istuntoja joudutaan perumaan ja asioiden käsittelyjä joudutaan lykkäämään pitkälle tulevaisuuteen. Pahenevat juttusumat ja pullonkaulat vaarantavat kansalaisten oikeusturvaa, mikä ei ole hyväksyttävää edes poikkeusoloissa”, Keto-Huovinen toteaa.

“Tiedän hyvin, omasta taustastanikin johtuen, kuinka äärirajoilla henkilöstö on joutunut työskentelemään pitkään jo ennen koronakriisiä ja nyt on aivan ehdotonta, että tietoliikenneyhteyksiin ja laitteisiin liittyvät panostukset tulevat erillisrahoituksen kautta. Henkilöstön jaksamisesta emme voi tinkiä enää yhtään enempää. Toivon hallituksen ottavan jatkossa tämän huolen tosissaan”, Keto-Huovinen vaatii.

Vuoden 2020 toisessa lisätalousarvioesityksessä on maltillinen lisäpanostus liittyen valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin laskuttamaan etäpalvelun kapasiteetin nostoon. Keto-Huovisen mukaan lisäys on toimena hyvä, mutta ei lainkaan riittävä.

“Tämä on oikea suunta, mutta sillä ei valitettavasti vielä ongelmia ratkaista. Tietoliikenneyhteyksiin ja niiden lisäksi vaadittaviin laitteisiin nyt panostamalla voisimme samalla saada synergiaetuja ja edesauttaa valmistelussa nyt jo muutenkin olevaa hanketta henkilötodistelun vastaanottamisesta videotallenteelta”, Keto-Huovinen jatkaa.

“Mikäli etätyömahdollisuuksista ei huolehdita riittävällä tasolla nyt, tarkoittaa se jatkossa pahenevia pullonkauloja, sekä jo ennestään hälyttävällä tasolla olevaa juttumäärien paisumista. Etätöihin panostaminen auttaisi siis sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Olenkin jättänyt kirjallisen kysymyksen hallitukselle syyttäjälaitoksen ja tuomioistuinten etätyöskentelyn edellytyksistä”, Keto-Huovinen päättää.

Kirjallinen kysymys

oikeudenhoidon etätyömahdollisuuksista

Eduskunnan puhemiehelle

Valtion perustehtävistä ja kansalaisten oikeusturvasta on pidettävä huolta myös akuutin kriisinhoidon yhteydessä. Poikkeusolot ovat lisänneet etätöiden tarvetta myös oikeudenhoidon puolella. Tämä on kuitenkin osoittanut ongelmalliseksi tuomioistuimissa ja syyttäjälaitoksessa mm. riittämättömien tietoliikennekaistojen, etäyhteyksien toimivuuden ja tarvittavien videoneuvottelulaitteiden osalta.

Suuri osa käsiteltävistä tapauksista olisi mahdollista hoitaa etänä, mikäli yhteydet ja laitteet olisivat kaikkien osapuolten kohdalta kunnossa. Videoneuvottelulaitteiden määrä aiheuttaa merkittäviä rajoitteita etäyhteyksien hyödyntämiselle.

Mikäli tästä joustetaan nyt, juttusuma tuomioistuimissa ja syyttäjälaitoksessa tulee kasvamaan entisestään ja pullonkaulat pahenemaan kriisin hellittäessä ja tilanteen normalisoiduttua. Henkilöstön jaksaminen on ollut kuitenkin koetuksella jo kauan ennen meneillä olevaa koronakriisiä ja etätyömahdollisuuksiin panostaminen olisi äärimmäisen tärkeää sekä lyhyellä, että pitkällä tähtäimellä.

Pullonkauloja ja etätyöongelmia ei ratkaista pelkästään Valtorin tuottamien kapasiteettipalveluiden resursseja lisäämällä. Tarvitaan myös riittävästi laitteita. Laitteiden hankinta tukisi samalla myös valmistelussa olevaa hanketta henkilötodistelun vastaanottamisesta videotallenteelta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo huolehtia tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen henkilöstön etätyöskentelyn edellytyksistä ja varmistaa oikeusturvan saatavuuden koronakriisin pitkittyessä?

Asioiden käsittely etäyhteyden avulla edellyttää videoneuvottelulaitteiden määrän kasvattamista, jotta työntekijöiden ja asiakkaiden terveyttä ei vaaranneta ja estetään tartuntatautipandemian leviäminen. Onko hallitus varaamassa rahoitusta videoneuvottelulaitteiden hankintaan?


Helsingissä 15.04.2020

_______________________________

Pihla Keto-Huovinen [kok]