Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja ja parlamentaarisen asevelvollisuuskomitean jäsen, kansanedustaja Jari Ronkainen (ps) esittää Reserviläisliiton internetsivuilla julkaistussa asiantuntijablogissaan kertausharjoitusten määrän pitämistä riittävällä tasolla, jotta voimme ylläpitää laajaa reserviläisarmeijaa.

– Sodanajan kykyä voidaan ylläpitää ainoastaan reservin jatkuvalla koulutuksella ja harjoituksilla. Tässä Reserviläisliitolla ja -yhdistyksillä on aivan keskeinen rooli. Reserviläistoiminnan kehittämisen lisäksi harjoitusalueiden parantaminen sekä niiden säilyttäminen on tärkeää. Vapaaehtoisen toiminnan on perustuttava mielekkyyteen ja ruokittava reserviläisten intoa.

Reserviläisliitto on esittänyt, että reserviläisten mahdollisuuksia ja oikeuksia toimia laajemmin omaehtoisen toiminnan, harjoittelun ja ammuntojen vastuuhenkilöinä on lisättävä. Reserviläisille tulisi myös antaa enemmän vastuuta ja toimintaoikeuksia liittyen kertausharjoitusten ja muun reserviläiskoulutuksen harjoitteluun, suunnitteluun ja toteutukseen. Reserviläisten siviilissä suorittamat tutkinnot ja luvat olisi huomioitava nykyistä paremmin Puolustusvoimissa.

Kansanedustaja Ronkainen painottaa myös toimintakykyisen ja koulutetun reservin merkitystä tulevaisuuden puolustuskykyä silmällä pitäen. Koulutusta ja vapaaehtoista harjoittelua on järjestettävä jatkossa riittävästi.

– Tulevaisuudessa asevelvolliset valikoituvat entistä rajallisemmasta joukosta. Heillä pitää olla käytössään parhaat ja nykyaikaisimmat välineet sekä olosuhteisiimme sopivimmat taktiikat. Reservin suorituskykyä on tuettava jatkuvalla koulutuksella ja edellytykset on luotava vapaaehtoiselle harjoittelulle.

Reserviläisliiton asiantuntijablogisarjaan kutsutaan kirjoittamaan ulkopuolisia asiantuntijoita, vaikuttajia ja päättäjiä. Blogisarjan aiempia kirjoittajia ovat kansanedustaja ja eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok), parlamentaarisen asevelvollisuuskomitean varapuheenjohtaja, kansanedustaja Joonas Könttä (kesk) ja komitean jäsen, kansanedustaja Tuula Väätäinen (sdp).

Kansanedustaja Jari Ronkaisen asiantuntijablogi luettavissa kokonaisuudessaan täältä.