Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Jeremias Nurmela

Korkeakouluvalinnat eivät ole olleet poikkeusaikoina hakijalle kohtuulliset tai oikeudenmukaiset. Korkeakoulujen opiskelijavalinnat jouduttiin muuttamaan yhteishaun alkamisen jälkeen siten, että esimerkiksi valintakoekiintiöitä on supistettu merkittävästi ja valintakokeista on tehty kaksiosaisia. Kaikki hakijat suorittavat etäkokeena ensimmäisen vaiheen ja vain pieni osa pääsee kokeen toiseen vaiheeseen. “Koronavirustilanteen vuoksi on ollut välttämätöntä muuttaa korkeakouluun hakemisen tapoja. Valintaprosessi on kuitenkin monella alalla osoittautunut hakijoita kohtaan äärimmäisen raskaaksi, epäoikeudenmukaiseksi ja oikeusturvaltaan riittämättömäksi.” toteaa Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Jeremias Nurmela.

Erityisen epäoikeudenmukaisia ovat olleet monien korkeakoulujen päätökset laajentaa todistusvalintaa valintakoeväylän kustannuksella. Suurin ongelma tässä on, että muutoksesta ilmoitettiin vasta yhteishaun päätyttyä. “Ne hakijat, jotka olivat luottaneet ja laskeneet mahdollisuuksiaan sisäänpääsyyn valintakoekiintiöllä, saattoivat nähdä mahdollisuuksiensa valuvan tyhjään tällä ilmoituksella. Pitkään ja huolella valmistautuneet nuoret jäivät tyhjän päälle.” tuskailee Nurmela.

Etäkokeiden käytännön toteutus ja tiedotus on myös ollut paikoin onnetonta: etäkokeissa on tullut vastaan tilanteita, joissa esimerkiksi lukihäiriön vuoksi myönnettyä lisäaikaa ei olekaan saanut. Tätä pyritään kompensoimaan lisäpisteillä lisäajan menettäneille, mikä osaltaan heikentää kokeen oikeudenmukaisuutta. Koesovellus on saattanut myös kaatua tai muuten tekniikka pettää. Etäkokeiden osalta hakijoille tieto tarvittavasta tietotekniikasta on tullut vain muutamaa päivää ennen koetta. Syytä ei voi kuitenkaan täysin vyöryttää korkeakoulujen niskaan, sillä monessa on tänä keväänä otettu ennalta suunnittelemattomia digiloikkia, jotka ymmärrettävästi heijastuvat hakijoiden ja opiskelijoiden elämään.

Korkeakouluhakuprosessi on ymmärrettävästi ollut hakijoille tänä vuonna äärimmäisen raskas ja stressaava. Hakuprosessissa myös aikataulut ovat hakijoiden kannalta haastavat. Tieto ensimmäisen vaiheen läpipääsystä tulee monelle hakijalle vasta muutamaa päivää ennen toista vaihetta. Hakijat ovat äärimmäisen stressitilanteen keskellä. Kokoomusopiskelijat painottavat hakijoiden haastavan tilanteen ymmärtämistä ja vaativat heidän tilannettaan ymmärtäviä ratkaisuja. “Poikkeusoloista huolimatta ei korkeakouluhakijoita voi kohdella ihan kuinka vain. Täydet sympatiamme ovat tilanteesta kärsineillä korkeakouluhakijoilla! “Esimerkiksi korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäys täydellä valtion rahoituksella auttaisi monen hakijan lohdutonta tilannetta tässä vaiheessa.” päättää puheenjohtaja Nurmela.