Kokoomuksen ympäristövaliokunnan jäsenet Saara-Sofia Sirén, Sari Multala ja Mari-Leena Talvitie ehdottavat, että hallitus kaksinkertaistaisi kotitalousvähennyksen osana neljättä lisätalousarviota. Kotitalousvähennyksen tuplaaminen ja määräaikainen laajennus myös laiteinvestointeihin olisi kokoomusedustajien mukaan tehokas tapa tukea työllisyyttä ja ilmastotavoitteita osana kestävää uudelleenrakennusta. Hiljattain julkaistu Vihriälän raportti alleviivaa myös energiatehokkuutta parantavia toimia luontaisena elvytyskohteena.

“Suomi on saatava kestävän kasvun tielle. Kotitalousvähennys on erinomainen keino luoda uusia työmahdollisuuksia ja tukea jo olemassa olevia yrityksiä. Talous on saatava kasvuun ja päästöt laskuun.  Energiaremontit ovat nopeiden raideinvestointien ohella yksi vaikututtavin tapa luoda työllisyyttä taantuman keskelle. Päästöjä vähentäviä ilmastotoimia ei ole tällä kaudella vielä nähty, joten odotamme nyt tekoja. Seuraava lisätalousarvioesitys tarjoaa hallitukselle näytön paikan”, Sirén sanoo.

Istuva hallitus on pienentänyt kotitalousvähennystä niin, että vuotuinen maksimivähennys laski 2 400 eurosta 2 250 euroon. Muutoksen myötä työkorvaus laski 50 prosentista 40 prosenttiin ja palkkakorvaus 20 prosentista 15 prosenttiin. Leikkaus nostaa remontti- ja kotipalveluiden hintaa, mutta laskee ennen kaikkea palveluiden kysyntää. Ekonomistit varoittivat syksyllä, että heikennyksen vaikutukset näkyvät negatiivisesti työllisyydessä. Kotitalousvähennyksellä on myös kitketty harmaata taloutta.

“Lämmityksen päästöt ovat edelleen lähes kaksinkertaiset yksityisautoilun päästöihin verrattuna, vaikka lämmön tuotannossa on valittavana useita fossiilivapaita tuotantotapoja. Esimerkiksi maalämpöpumppu pienentää asumisen lämmityskustannuksia ja maksaa itsensä nopeasti takaisin jo muutamassa vuodessa. Kokoomuksen tavoitteena on, että öljyllä erillislämmitetyt talot ja kiinteistöt siirtyvät päästöttömämpiin ratkaisuihin jo tämän vuosikymmenen alussa”, Multala toteaa.

Vihriälän raportin liitteessä 6 on arvioitu työllisyyden, BKT:n ja päästöjen suhteen tilannetta, jossa sijoitettaisiin 300 miljoonaa euroa viiteen eri vihreään elvytyspakettiin. Vertailun perusteella energiatehokkuuteen ja lämmitykseen kohdistuvilla investoinneilla on suhteessa suurimmat työllisyysvaikutukset. Kokoomuksen esittämä kotitalousvähennyksen kaksinkertaistaminen ylittäisi tämän summan.

Kotitalousvähennyksen lisäksi edustajat ehdottavat ARA:n energia-avustusten nostamista sekä erillisen lainaohjelman luomista. Ehdotetut toimet rahoitettaisiin karsimalla ympäristölle haitallisia tukia ja kiristämällä fossiilisten lämmityspolttoaineiden verotusta 150 miljoonalla eurolla.

“Maalämpöön vaihto kannattaa, sillä investointi maksaa itsensä takaisin. Tällä hetkellä kaikki eivät voi saada siihen rahoitusta. Siksi valtion on syytä taata taloyhtiöille ja kotitalouksille mahdollisuus saada lainaa järkeviin energiainvestointeihin. Muutoksen on oltava jokaisen ulottuvilla ilman kohtuuttomia riskejä”, Talvitie päättää.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän esitykset kestävään uudelleenrakennukseen:

https://www.kokoomus.fi/talous-kasvuun-paastot-laskuun-kestavalla-uudelleenrakennuksella-kriisin-yli/