Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.)

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) oli tänään suuren valiokunnan kuultavana EU:n elpymissuunnitelmasta.

Ministeri Tuppurainen edustaa Suomea yleisten asioiden neuvostossa, joka vastaa elpymissuunnitelmaa koskevasta valmistelusta. Kokonaisuudesta päättävät lopulta EU-maiden johtajat Eurooppa-neuvostossa yksimielisyydellä.

Tuppurainen kertasi valiokunnalle valtioneuvoston kantaa, jonka mukaan Suomi suhtautuu ehdotukseen avoimesti ja rakentavasti tietyin reunaehdoin, jotka koskevat mm. elpymisvälineen koon ja avustusosan pienentämistä sekä sen voimassaoloajan ja takaisinmaksuajan lyhentämistä. Suomen on tärkeää vaikuttaa neuvotellen elpymiskokonaisuuden lopulliseen sisältöön, ministeri sanoi.

Suuren valiokunnan jäsenten kysymykset ministerille käsittelivät mm. elpymissuunnitelman puitteissa myönnettävän rahoituksen ehtoja, tuen kohdentamisen perusteita sekä monivuotisen rahoituskehyksen sektoripainotuksiin ehdotettuja muutoksia.

Rahoituksen ehdollisuus on komission ehdotuksessa sidottu mm. oikeusvaltioperiaatteeseen ja eurooppalaisen ohjausjakson maakohtaisiin suosituksiin, Tuppurainen kertoi. Lisäykset monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa ovat ministerin mukaan Suomelle edullisia mm. maatalouden kehittämisrahoituksessa.

Ministeri painotti keskustelussa myös laajaa näkökulmaa elpymissuunnitelman tarkasteluun: EU:n sisämarkkinoiden ja niiden elpymisen hyötyä Suomen taloudelle, viennille ja työllisyydelle.

Suuren valiokunnan on tarkoitus hyväksyä eduskunnan kanta elpymissuunnitelmasta käytäviin neuvotteluihin kokouksessaan perjantaina 12.6. Asiaa on tällä viikolla käsitelty eduskunnan erikoisvaliokunnissa, jotka antavat suurelle valiokunnalle lausuntonsa kokonaisuudesta.

Asian (E 64/2020) käsittelytiedot eduskunnan verkkopalvelussa:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/E_64+2020.aspx

Osa asian käsittelyyn liittyvistä tiedoista on toistaiseksi vaiteliaisuuden piirissä, eivätkä siksi saatavilla verkkopalvelussa.

Lue lisää valtioneuvoston kannoista EU-ministerivaliokunnan tiedotteesta:

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/eu-minva-linjasi-suomen-kantoja-rahoituskehyskokonaisuuteen-ja-elpymisvalineeseen

Suuri valiokunta kuuli päivän kokouksessaan myös valtiovarainministeri Matti Vanhasta (kesk.), joka edustaa Suomea valtiovarainministerien epävirallisessa videokokouksessa myöhemmin tänään sekä euroryhmän ja laajennetun euroryhmän videokokouksissa 11.6. Valtiovarainministerit keskustelevat EU:n elvytyssuunnitelmasta Ecofin-neuvoston alaan kuuluvien kysymysten osalta.