Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jenni Pitko vaatii, että turpeen suhteellista veroetua pienennetään hallituksen budjettiriihessä. Yhtenä keinona energiaturvetuotannon alasajoksi on Pitkon mukaan harkittava myös turpeen energiakäytön kieltävää lakia.

–Me Vihreät lähdimme hieman yli vuosi sitten hallitukseen rakentamaan sellaista Suomea, jossa sekä ihmisen että luonnon on hyvä olla. Se tarkoittaa sitä, että hallitus ottaa tosissaan ilmastonmuutoksen torjunnan. Yksi merkittävä keino pudottaa Suomen kasvihuonekaasupäästöjä on turpeen polton alasajo. Se on tehtävä mahdollisimman nopeasti, Pitko sanoo.

Hallitusohjelmassa on sovittu, että turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Pitkon mukaan hallituksen ei tule tyytyä vain puolittamiseen, vaan tähdättävä koko turpeen energiakäytön hallittuun alasajoon.

–Turvetuotanto aiheuttaa noin 12 % Suomen kasvihuonekaasupäästöistä, mutta kattaa  energian kokonaiskulutuksesta vain 5 %. Ilmaston lämpenemisen lisäksi turve tuhoaa suoluontoa ja samentaa vesistöjä. Turpeen energiakäytön jatkamiselle ei ole yhtään hyvää perustetta, Pitko sanoo.

–Ilmastonmuutoksen torjunta ei saa asettaa ketään kohtuuttomaan asemaan, eikä elantonsa turpeen tuottamisesta saaneita saa jättää yksin. Siksi tuottajia on tuettava uuteen elinkeinoon siirtymisessä muun muassa uudelleen koulutuksella ja investointituilla. Monille uusi elinkeino voi löytyä esimerkiksi uusiutuvan energian tuotannosta. Suomen on mahdollista saada tukea energiaturvetuotannon lopettamiseen myös EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta, Pitko jatkaa.

Suomen luonnonsuojeluliiton tänään julkaisemassa kansalaisaloitteessa energiaturpeen käytön alasajoa ehdotetaan tehtäväksi lainsäädännön kautta. Liitto esittää, että turpeen energiakäyttö kielletään lailla 31.5.2025 alkaen.

–Energiaturpeen käytön lopettamiseksi tulee harkita myös lainsäädännöllisiä keinoja. Vastaava lainsäädäntö on olemassa myös kivihiilelle, jonka käyttö loppuu Suomessa lain mukaan vuonna 2029, Pitko sanoo.

Pitko odottaa syksyn budjettiriihestä nopeita toimenpiteitä turpeen energiakäytön vähentämiseksi.

–Budjettiriihessä on sovittava turpeen suhteellisen veroedun pienentämisestä tai tuen poistamisesta kokonaan. Nykyisellään turpeen alhainen verokanta antaa sille jopa 172 miljoonan euron vuosittaisen veroedun, vaikka turpeen päästöt ovat kivihiilen luokkaa, Pitko sanoo.