Kuva: Алексей Решетников 

Finnwatchin toteuttamassa puoluekyselyssä esitetyt verovälttelyn kitkemistoimet saavat täyden tuen SDP:ltä, Vasemmistoliitolta ja Vihreiltä. Kielteisintä suhtautuminen esitettyihin toimiin on Kristillisdemokraateissa (KD). Keskusta ja RKP eivät vastanneet kyselyyn.

– Ensimmäistä kertaa toteutettu yksityiskohtainen kysely puolueiden verokannoista tuo esiin jakolinjat hallitus- ja oppositiopuolueiden välillä. Veropohjan aukkojen korjaaminen ei ole kaikkien puolueiden agendalla, ja puolueiden kannoissa on suuria eroja, tiivistää Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen.

Vaikka hallitus- ja oppositiopuolueiden kannat eroavat toisistaan, myös opposition sisällä on eroja. Kokoomus ja KD painottaisivat vastaustensa perusteella kansainvälisiä toimia verovälttelyn kitkemiseksi. Liike Nyt ja Perussuomalaiset suosivat puolestaan kansallisia toimia.

Eniten eduskuntapuolueiden kantoja jakavat yleistä veronkiertopykälää, osinkoverotusta, arvonnousuveroa ja minimiyhteisöverokantaa koskevat kysymykset. Yhtenäisintä linja on puolestaan verotietojen läpinäkyvyyteen liittyvien toimien kohdalla: kaikki kyselyyn vastanneet puolueet ovat osittain tai täysin samaa mieltä siitä, että Suomen tulee edistää julkisen maakohtaisen veroraportoinnin käyttöönottoa ja verotukseen liittyvien tietojen julkisuutta.

Kyselyyn vastaamatta jättäneiden puolueiden verolinjat jäävät sen sijaan epäselviksi.

– On valitettavaa, etteivät RKP ja Keskusta vastanneet kyselyyn, eivätkä äänestäjät saa tietoa näiden puolueiden verolinjoista. Ylätasolla kaikki puolueet kertovat kannattavansa toimia verovälttelyn kitkemiseksi, mutta vasta yksittäisiä toimia koskevat kysymykset paljastavat, mikä on tosiasiallinen tahtotila, Hietanen pohtii.

Finnwatch vaatii puolueilta vastuunkantoa ja konkreettisia toimia verovälttelyn kitkemiseksi ja verotuksen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi.

– Erityisesti katse kääntyy hallituspuolueisiin, joiden enemmistö kannatti kaikkia esitettyjä verovälttelyn vastaisia toimia. Odotamme pian alkavalta budjettiriiheltä konkreettisia tuloksia verotuksen oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi, Hietanen toteaa.