Peruskoulututkinto ei ole ollut pitkään aikaan riittävä työllitymiselle, perustelee Tuula Väätäinen oppivelvollisuuden laajentamista.

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministeriryhmä on 25.8.2020 hyväksynyt oppivelvollisuuden laajentamista koskevan hallituksen esityksen. Lakiesitys annetaan eduskunnan käsiteltäväksi lokakuun alussa.

Laajentamalla oppivelvollisuus käsittämään toisen asteen koulutusta pyritään varmistamaan, että jokainen nuori Suomessa suorittaisi vähintään toisen asteen tutkinnon. Lisäksi uudistuksella tavoitellaan väestön osaamis- ja koulutustason nostoa, oppimiserojen kaventamista ja koulutuksellisen tasa-arvon kasvua.

– Peruskoulututkinto ei ole Suomessa enää pitkään ollut riittävä tae työllistymiselle ja menestymiselle elämässä. Nykyajan työelämä vaatii työntekijöiltä taitoja, joita peruskoulu ei opeta. On Suomen edun mukaista, että tarjoamme jokaiselle nuorelle mahdollisuuden hankkia riittävät taidot, joilla pärjätä elämässä. 2020-luvun Suomi tarvitsee osaavia nuoria, erityisesti nyt koronapandemian jälkeisessä maailmassa, kertoo SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen.

Osana oppivelvollisuuden laajentamista pyritään myös estämään opintojen keskeyttämistä ja ehkäisemään nuorten syrjäytymistä. Jatkossa perusopetuksen päättävällä nuorella tulee olemaan velvollisuus hakeutua toisen asteen koulutukseen. Oppivelvollisuutta suorittavaa nuorta ohjataan ja tuetaan ”saattaen vaihtaen” –periaatteen mukaisesti. Koulutuksesta vastaavien tahojen vastuut määritellään siten, että yhden tahon vastuu nuoresta päättyy vasta silloin, kun toisen vastuu alkaa. Näin pyritään varmistamaan, että nuori ei missään opintojen vaiheessa pääsisi putoamaan yhteiskunnan tukiverkon ulkopuolelle.

– Nuorten syrjäytyminen on Suomessa suuri ja edelleen kasvava ongelma. Suomessa meillä ei ole varaa jättää yhtäkään nuorta huomiotta. Uudistamalla ja laajentamalla oppivelvollisuutta kykenemme entistä paremmin varmistamaan, että nuoret pysyvät koulutuksen piirissä, eivätkä jää yksin oman onnensa varaan, toteaa Väätäinen.

Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä toisen asteen tutkinnon suorittaminen on jatkossa jokaiselle nuorelle maksutonta. Maksuttomia ovat jatkossa myös opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut välttämättömät oppimateriaalit.

– Maksuttomuuden laajentaminen koskemaan kaikkia oppimisen kannalta välttämättömiä materiaaleja, kuten koulukirjoja, on tärkeä askel koulutuksellisen tasa-arvon lisäämisessä ja tarkoittaa, että jokainen nuori voi suorittaa toisen asteen tutkinnon täysin maksuttomasti riippumatta omasta varallisuudesta, sanoo Väätäinen.