Kokoomuksen Vestman: Valkoposkihanhen siirtäminen metsästettävien lajien joukkoon olisi tehokkain ratkaisu – missä on hallituksen rohkeus?

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman tyrmää hallituksen asettaman valkoposkihanhityöryhmän esitykset. Maatalousministeri Jari Leppä (kesk.) asetti työryhmän pohtimaan ratkaisuja hanhien aiheuttamiin ongelmiin sen jälkeen, kun hanhet aiheuttivat viljelyksille miljoonavahingot kevään aikana. Kokoomuksen eduskuntaryhmä laati tuolloin Vestmanin johdolla lakialoitteen, jossa vaadittiin valkoposkihanhen siirtämistä metsästettävien lajien joukkoon.

”Hallitus hautasi tarvittavat teot jälleen yhteen lukemattomista työryhmistä. Ruokailupellot tai byrokraattiset poikkeusluvat eivät ole ratkaisu. Valkoposkihanhen kanta kasvaa räjähdysmäisesti, mutta hallituksella uupuu rohkeus lisätä valkoposkihanhi metsästettävien lajien joukkoon. Ministerit lupasivat meille keväällä järeitä toimenpiteitä, mutta saimme sanahelinää täynnä olevan raportin. Tässä tilanteessa ei tarvita mitään ideakilpailuja ja koordinaatioryhmiä, vaan nopeita ja toimivia ratkaisuja. Tilanne ilmentää jälleen hallituksen kyvyttömyyttä kantaa poliittista vastuuta tarvittavista päätöksistä”, Vestman toteaa.

Vestman muistuttaa, että Suomessa lintudirektiiviä on tulkittu erittäin tiukasti. Puolestaan Ruotsissa vastaavaa direktiiviä on tulkittu siten, että hanhien aiheuttamia viljelyvahinkoja voidaan vähentää metsästyksen avulla. Direktiivi nimenomaan velvoittaa ottamaan huomioon lintukantojen kehityssuunnat. Valkoposkihanhi onkin Ruotsissa metsästyslain piirissä ja myös lintudirektiivi on implementoitu metsästyslain kautta.

”EU:n lintudirektiivi ei estä lajin suojametsästystä. Tässä tilanteessa voikin vain kysyä, onko ministeri Leppä vihreiden vai virkamiesten vankina? Tiedämme, että ELY-keskusten myöntämät poikkeusluvat ovat kiven takana ja luonnonsuojelijat valittavat yleensä päätöksistä. Tässä ei ole mitään järkeä, että viljelijän on odotettava poikkeuslupaa, vaikka hanhet ovat ehtineet kylvämään jo tuhoa viljelyksille”, Vestman toteaa.

Vuonna 2019 koko maan kannan kooksi arvioitiin noin 34 000 yksilöä. Suomen pesimäkanta on kasvanut vuodesta 1985 keskimäärin 18 prosentin vuosivauhdilla. Syksyllä Suomessa levähtää jälleen satoja tuhansia Venäjän arktisella tundralla pesineitä valkoposkihanhia.

Maaseudun tulevaisuuden tutkimuksen mukaan vain 13 prosenttia suomalaisista vastustaa valkoposkihanhien metsästystä. Valkoposkihanhien metsästyslupaa puoltava kansalaisaloite on saanut myös tarvittavat 50 000 allekirjoitusta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän aloite valkoposkihanhen siirtämiseksi metsästettävien lajien joukkoon

Hanhityöryhmän esitykset