Central Baltic jatkaa omana alueiden välisenä ohjelmana ja merirajat ovat yhdenvertaisia maarajojen kanssa tulevalla ohjelmakaudella.  Nämä ovat erittäin hyviä uutisia Suomen rannikkoalueille ja Ahvenanmaalle. Näin sanoo europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP/Renew).
 
Central- Balticin nykyinen ohjelmakausi, Keski-Itämeren rajat ylittävä yhteistyöohjelma, on loppusuoralla. Jakso päättyy virallisesti vuodenvaihteessa, mutta jotkin hankkeet jatkuvat siirtymäkaudelle 2021.
 
Vuodesta 2014 lähtien ohjelma on tukenut 135 hankkeessa lähes 800 kumppanuusorganisaatiota 135 miljoonalla eurolla EU:n aluekehitysrahastosta. Seuraava seitsemän vuoden ohjelmakausi, 2021-2017, on antanut aihetta huoleen.
 
EU:n komissio esitti vuonna 2018, että Central Baltic – ohjelma sisällytettäisiin osaksi laajempaa alueiden välistä Itämeren ohjelmaa ja, että merirajat ylittävät hankkeet olisivat epäedullisessa asemassa verrattuna valtioiden rajat ylittäviin hankkeisiin.
 
– Komission ehdotuksen mukaan ohjelmaan osallistuminen olisi edellyttänyt kiinteitä yhteyksiä, kuten siltoja ja tunneleita, yli merirajojen, Nils Torvalds sanoo. Tammikuussa 2019 Torvalds äänesti Euroopan parlamentissa meri – ja maarajojen tasapuolisen kohtelun puolesta.
 
Komissio ilmoitti maanantaina, että Central Baltic jatkaa omana ohjelmanaan vuosina 2021 –2027 ja, että merirajat ylittävät hankkeet, joilla ei ole kiinteitä yhteyksiä, voivat kuulua tulevaan ohjelmakauteen.

– Tämä on erittäin hyvä uutinen Suomen rannikkoalueille ja Ahvenanmaalle. Alueiden väliset ohjelmat, jotka ovat Euroopan yhteisön kulmakivi, mahdollistavat paikalliset ratkaisut ja uudenlaisen yhteistyön, Nils Torvalds sanoo.

Central Baltic – ohjelma kattaa noin 10 miljoonan asukkaan alueen Suomessa ja Ahvenanmaalla, Ruotsissa, Virossa ja Latviassa.

– Tarvitsemme laajempia verkostoja ja yhteistyötä, ja alueiden yhteinen lobbaus ja Euroopan parlamentin työ ovat nyt mahdollistaneet sen jatkumisen. Olemme erittäin iloisia, sanoo Central Balticin tiedottaja Ester Laurell Ahvenanmaalla.
 
Central Balticin budjettia vuosille 2021 –2027 ei ole vielä määritelty.