Vihreiden kansanedustajat Atte Harjanne ja Inka Hopsu

Vihreiden kansanedustajat Atte Harjanne ja Inka Hopsu vaativat turvepäätösten välttelyn ja kysymyksen vähättelyn sijaan jämäkkää päätöksentekoa. Vastakkainasettelun sijaan huomio tulisi nyt kohdentaa turpeesta luopumisen toteutukseen, ja etsiä yhdessä toimivia ratkaisuja ilmaston ja turveyrittäjien kannalta.

Harjanne ja Hopsu painottavat, että tavoite hiilineutraalista Suomesta 2035 on viiden puolueen yhteisen hallitusohjelman tärkeimpiä linjauksia. Hallitusohjelman mukaan turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan 2030 mennessä. Turvekysymykseen onkin tarve tarttua, sillä sen poltto tuottaa jopa yli 10 % Suomen kokonaispäästöistä, mutta sillä tuotetaan vain noin 5 % kokonaisenergiasta.

  • Turpeen asema on luotu politiikalla. Nykyinen energiaverotus suosii merkittävästi turvetta, sillä sitä verotetaan polttoaineista kaikkein vähiten suhteutettuna energiasisältöön. Ei ole lainkaan varmaa että pelkkä päästöoikeuksien hinnan nouseminen laskisi kulutusta riittävästi – nykytilassa on siis korjattavaa, Harjanne kommentoi.
  • Turpeen veroetuun on puututtava viipymättä ja turpeen energiakäytöstä luopumista kivihiilipäätöksen tapaan on syytä valmistella. Selkeät päätökset ja aikataulu ovat myös turvealan toimijoiden etu, sillä epävarmuus on pahinta myrkkyä tulevaisuutta suunnitellessa, Hopsu alleviivaa.

Turvetuotannossa on kiinni joitakin tuhansia työpaikkoja. Se ei ole Suomen mittakaavassa suuri määrä, mutta joillain alueilla turve on tärkeä osa taloutta. Jokaiselle, joka elannon turpeesta saa, kyse on tietenkin myös henkilökohtaisesta tulevaisuudesta – siksi on tärkeää toteuttaa muutos reilusti, kansanedustajat painottavat.

  • Turpeen korvaaminen uusilla ratkaisuilla ja turvetuotantoalueiden kunnostaminen tietävät onneksi uutta työtä. Siirtymän reiluudesta on tietysti pidettävä huolta, ja tähän on tarjolla myös merkittävää EU-rahoitusta oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta, Hopsu sanoo.
  • On huolehdittava siitä, ettei turpeen poltosta luopuminen aiheuta kohtuuttomia yhteiskunnallisia seurauksia yksilöille, yrityksille tai alueille, ja varmistettava se, että turpeen korvaajaksi löytyy kestävää, polttoon perustumatonta tuotantoa puunpolton sijaan, Harjanne painottaa.

Kansanedustajat ovat kirjoittaneet aiheesta tuoreessa blogissaan.