Neste Oyj ilmoitti 14.9.2020 suunnitelmistaan järjestellä tuotantoaan uudelleen ja sulkea Naantalin öljynjalostamo kokonaan. Nesteen suurin omistaja on Suomen valtio. Valtio hallitsee suoran omistusosuuden ja muiden valtio-omistajien (Vake Oy, Kela ja Valtion Eläkerahasto) kautta yli 45 prosenttia yhtiön osakkeista. Yt-neuvottelut koskevat 1500 ihmistä ja työpaikan menetys voi koskea jopa 470 ihmistä.

– Mikäli jalostamo lakkautetaan ja sen henkilöstö jää työttömäksi, merkitsee se vakavaa iskua Turun talousalueelle, jossa myös toinen suuri teollisuuden työnantaja Meyerin telakka irtisanoo työntekijöitään, vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho muistuttaa.

– Tämä on jälleen esimerkki suomalaisen irtisanomissuojan heikkoudesta. UPM:n Kaipolan ja Meyerin Turun telakan irtisanomiset kertovat siitä, että irtisanominen Suomessa on merkittävästi halvempaa kuin Keski-Euroopassa. Nyt jopa valtio-omisteinen yhtiö aikoo käyttää heikkoa irtisanomissuojaa hyväksi.

– Kysyn, että miten valtio-omisteinen Neste kehtaa? Kun työttömyys on jyrkässä kasvussa, eikö juuri valtio-omisteisten toimijoiden pitäisi nyt painaa irtisanomisissa jarrua ja tehdä kaikkensa työpaikkojen säilyttämiseksi, Yrttiaho kysyy.

– Neste on investoinut merkittävästi uusiutuvien polttoaineiden laitoksiin ulkomailla. Valtio-omisteisen yhtiön investointien tulisi kuitenkin kohdistua ennen kaikkea Suomeen. Nyt kotimaahan kohdistetaankin irtisanomisia, ja vielä tällaisena aikana, Yrttiaho hämmästelee.

Yrttiaho on jättänyt työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyy, mitä hallitus aikoo tehdä Nesteen jalostamon toiminnan ja työpaikkojen turvaamiseksi.

Kirjallinen kysymys

Nesteen Naantalin öljynjalostamon lakkautussuunnitelmista ja työpaikkojen turvaamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Neste Oyj ilmoitti 14.9.2020 suunnitelmistaan järjestellä tuotantoaan uudelleen ja sulkea Naantalin öljynjalostamo kokonaan. Nesteen suurin omistaja on Suomen valtio. Valtio hallitsee suoran omistusosuuden ja muiden valtio-omistajien (Vake Oy, Kela ja Valtion Eläkerahasto) kautta yli 45 prosenttia yhtiön osakkeista. Yt-neuvottelut koskevat 1500 ihmistä ja työpaikan menetys voi koskea jopa 470 ihmistä. Työntekijöiden edustajan arvion mukaan Nesteen Naantalin jalostamolla työskentelee 450 henkeä, joiden työpaikka siis on vaarassa hävitä jalostamon mahdollisen lakkautuksen myötä.

Neste teki vuonna 2015 toteutuspäätökset 60 miljoonan euron investoinneista Naantalin tuotantoyksikköön. Investoinnilla pyrittiin yksinkertaistamaan Naantalin jalostamorakennetta ja parantamaan prosessitehokkuutta. Nyt tuo panostus näyttää menevän hukkaan.

Neste on investoinut merkittävästi uusiutuvien polttoaineiden laitoksiin ulkomailla. Valtio-omisteisen yhtiön investointien tulisi kuitenkin kohdistua ennen kaikkea Suomeen.

Mikäli jalostamo lakkautetaan ja sen henkilöstö jää työttömäksi, merkitsee se vakavaa iskua Turun talousalueelle, jossa myös toinen suuri teollisuuden työnantaja Meyerin telakka irtisanoo työntekijöitään.

Nesteen jalostamo on myös merkittävät Turun seudun kuntien, Turku Energian ja Fortumin omistaman Turun seudun energiatuotanto Oy:n (TSE) höyryasiakas. TSE puolestaan käyttää prosesseissaan Nesteen jalostamokaasuja. Siten jalostamon toiminnan lakkaamisella on TSE:n kautta vaikutus myös Turun seudun kuntien energiahuoltoon ja kustannuksiin.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä Nesteen Naantalin öljynjalostamon toiminnan ja työpaikkojen turvaamiseksi?

Helsingissä 14.9.2020

Johannes Yrttiaho [vas]