Vuodesta 1990 lähtien peruskouluja on lakkautettu vuosittain noin 100, mikä tarkoittaa, että yli puolet maan peruskouluista on suljettu viimeisten 30 vuoden aikana. Tämä kehitys huolestuttaa, koska lakkautukset kohdistuvat lähes kategorisesti maaseudun ja saariston kouluihin.

– Koulu on paljon muutakin kuin pelkkä opetusyksikkö. Koulu on tärkeä elinehto pienemmillä paikkakunnilla ja koulun ympärille syntyvällä sosiaalisella verkostolla on paikallisesti suuri merkitys, sanoo kansanedustaja(RKP) ja Saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Sandra Bergqvist.

Huolimatta koulujen laajamittaisista sulkemisista, koulujen sulkemisen vaikutuksista lapsiin on tehty hyvin vähän tutkimusta. 

– Kaikilla lapsilla on oikeus tasa-arvoiseen ja turvalliseen koulunkäyntiin. Koulujen lakkauttamista perustellaan usein säästösyillä, mutta tutkimusta ei ole siitä, miten koulujen yhdistyminen ja pitkä koulumatka vaikuttavat lasten ja nuorten psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin sekä siitä aiheutuviin sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin, Bergqvist sanoo.

Bergqvist ja koko Saaristoasiain neuvottelukunta haluaa, että koululakkautusten vaikutuksista lasten ja nuorten hyvinvointiin tutkitaan . Saaristoasiain neuvottelukunta päättikin viime kokouksessaan lähteä selvittämään mahdollisuuksia asian eteenpäin viemiseksi maaseutupolitiikan toimijoiden kanssa.