Eduskunnassa käytiin tänään lähetekeskustelu sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta. Ehdotuksessa esitetään muun muassa parannuksia tv-ohjelmien tekstitykseen suomeksi ja ruotsiksi niin, että ne ovat riittävän selkeitä ja ymmärrettäviä kuluttajalle. Tarkoituksena on edistää erityisesti kuulovammaisten saavutettavuutta. Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (RKP) pitää ehdotusta tervetulleena.
 
– On hyvä, että nyt ehdotetaan tiukempia vaatimuksia televisio-operaattoreiden velvollisuudelle tarjota ohjelmia äänellä ja tekstillä, ja että vaatimukset laajennetaan koskemaan osittain myös maksu-TV-palvelujen tarjoajia, Rehn-Kivi sanoo, joka on myös eduskunnan VAMYT-ryhmän (vammaisaisain yhteistyöryhmä) jäsen.
 
– Kotimaisten tv-kanavien tv-ohjelmien laadukas tekstitys on erityisen tärkeää kuulovammaisille katsojille, jotka eivät muutoin pysty seuraamaan kyseisen kanavan ohjelmia, Rehn-Kivi sanoo. Tavoitteena pitäisi olla, että suurin osa ohjelmista olisivat esteettömiä kaikille, myös lapsille ja ikäihmisille, joilla on vaikeuksia seurata puhetta lähetyksissä, Rehn-Kivi sanoo.
 
Lakiin ehdotetaan myös muutoksia, jotka ajantasaistavat vaaratiedottamista koskevia säännöksiä. Tarkoituksena on parantaa kansalaisten tiedonsaantia vaaratilanteissa. Liittymien on jatkossa oltava sellaisia, että kaikki, myös vammaiset henkilöt, voivat käyttää hätäpalveluja, soittaa ja vastaanottaa kotimaan ja ulkomaan puheluita sekä käyttää muita tavanomaisia puhelinpalveluja.
 
– On erityisen tärkeää, että vaaratiedotteet aina saavuttavat ihmisen, ja että ne ovat ymmärrettäviä kaikille, joita he koskettavat. Tällä muutoksella parannamme kansalaisten, myös vammaisten, turvallisuutta, Rehn-Kivi sanoo.