Kuva: Amanuenssi –CC BY-SA 3.0,

Suuri valiokunta sai tänään eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) selvityksen EU:n yleisten asioiden neuvoston kokouksesta, joka valmistelee ensi viikon lopulla pidettävää, talousasioihin keskittyvää Eurooppa-neuvoston kokousta.

Ministeri Tuppuraisen mukaan on tärkeää, että Eurooppa-neuvosto antaa kattavaa ohjausta sisämarkkinoihin, teollisuuspolitiikkaan ja digitalisaatioon liittyvälle työlle. Aiheeseen liittyy EU:n teollisen ja strategisen riippumattomuuden vahvistaminen, jonka osalta Suomelle tärkeää on toimien suhteellisuus, sisämarkkinoiden häiriötön toiminta sekä avoin ja sääntöpohjainen vapaakauppa. Strategisen autonomian vahvistaminen ei saa Tuppuraisen mukaan johtaa protektionismin nousuun.

Yleisten asioiden neuvosto saa myös tilannekatsauksen neuvottelutilanteesta EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä. Suuri valiokunta keskusteli aiheesta ministeri Tuppuraisen kanssa ja kuuli etäyhteydellä suurlähettiläs Markku Keinästä. Euroopan komissio on arvioinut, että neuvottelut uudesta suhteesta olisi saatava päätökseen lokakuun loppuun mennessä, jotta sopimuksen hyväksymiselle ja voimaansaattamiselle jäisi riittävästi aikaa ennen siirtymäkauden päättymistä.

EU:n teollinen ja strateginen riippumattomuus on esillä myös EU:n kauppaministerien epävirallisessa kokouksessa 20.-21.9. Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin (sd.) mukaan keskustelu EU:n kauppapolitiikasta on nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa erittäin tervetullutta. Suomi aikoo kokouksessa painottaa, että EU:n on edelleen säilyttävä avoimena kansainväliselle kaupalle ja investoinneille. Kauppapolitiikan on myös edistettävä kestävää kehitystä ja vihreää taloutta, Skinnari sanoi.

Kauppaministerien kokouksessa käsitellään myös Euroopan terästeollisuuden tilannetta. Suuri valiokunta keskusteli ministeri Skinnarin kanssa terästuotannon ylikapasiteetista, epäoikeutettua kilpailuetua aiheuttavista yritystuista kolmansissa maissa sekä EU:n oman terästeollisuuden turvaamisesta ja terästä käyttävän teollisuuden kilpailukyvyn varmistamisesta. Skinnari painotti, että kysymys on paitsi kauppapoliittinen, myös kilpailupoliittinen. Akuutteihin ongelmiin on löydettävä EU-tason ratkaisuja, Skinnari sanoi. Olemassa olevien kaupansuojainstrumenttien suomia mahdollisuuksia hyödynnetään jo laajasti, ja niitä on seurattava huolellisesti ja toimia päivitettävä tarpeen mukaisesti.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) antoi valiokunnalle selvityksen EU:n maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksesta, joka järjestetään 21.9. Neuvoston tarkoituksena on pohjustaa yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamista koskevia päätöksiä. Puheenjohtajamaa Saksan tavoite on, että yleisnäkemyksestä uudistamiseksi voidaan sopia neuvoston kokouksessa lokakuussa.

Ministeri Leppä kertoi, että valtioneuvosto toimittaa eduskunnalle Suomen kantoja täsmentävän, rahoituskehyspäätöksen, puheenjohtajan uusimmat ehdotukset ja neuvottelutilanteen huomioivan U-jatkokirjeen ennen päätöksentekoa. YMP:n uudistuksessa tarkoituksena on mm. lisätä jäsenvaltioiden päätäntävaltaa politiikan toimeenpanossa kunkin maan olosuhteissa, mikä vastaa Suomen tavoitteita, Leppä sanoi.

Suuri valiokunta keskusteli ministeri Lepän kanssa myös toimista afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämiseksi Euroopassa.