Suomi tiivistää alueellista puolustusyhteistyötä Ruotsin ja Norjan kanssa. Puolustusministeri Antti Kaikkonen, Norjan puolustusministeri Frank Bakke-Jensen ja Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist allekirjoittivat 23.9.2020 Norjan Lakselvissä maiden välisen aiejulistuksen (Statement of Intent, SoI).

Kolmenvälinen aiejulistus määrittää tavoitetason Suomen, Norjan ja Ruotsin puolustusyhteistyön tiivistämiseksi. Yhteisenä tavoitteena on saavuttaa kyky ja valmius suorittaa sotilaallisia operaatioita erikseen niin päätettäessä.

“Kolmenvälinen puolustusyhteistyö tukee laajemman pohjoismaisen puolustusyhteistyön (Nordefco) tavoitetta vahvistaa kykyä toimia yhdessä rauhan-, kriisin- ja konfliktin olosuhteissa”, toteaa puolustusministeri Kaikkonen. Ministerin mukaan kolmenvälinen yhteistyö täydentää myös Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan kahdenvälistä puolustusyhteistyötä.

Aiejulistus ei sisällä velvoitetta sotilaallisiin toimiin ja niihin ryhtyminen vaatisi aina erilliset kansalliset poliittiset päätökset. Aiejulistus ei ole oikeudellisesti sitova asiakirja.