Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) antoi tänään suurelle valiokunnalle selvityksen EU:n kilpailukykyneuvoston kokouksesta (29.9.), jossa tarkoituksena on hyväksyä yleisnäkemys tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa -puiteohjelmasta sekä ohjelman täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta. Suuren valiokunnan keskustelussa käsiteltiin mm. EU-johtajien monivuotista rahoituskehystä ja elpymisvälinettä koskevan ratkaisun vaikutuksia Horisontti Eurooppa -rahoitukselle.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) antoi valiokunnalle selvityksen ympäristö- ja ilmastoministerien epävirallisesta kokouksesta (30.9.–1.10.), jossa keskustellaan biodiversiteetin yhteydestä terveyteen ja pandemioiden ehkäisyyn sekä EU:n 2030 ilmastotavoitteen nostosta ja eurooppalaisesta ilmastolaista.

Eduskunta saa komission tiedonannon ja ilmastotavoitteita koskevan vaikutustenarvioinnin sekä eurooppalaisen ilmastolain muutosehdotuksen käsiteltäväkseen lokakuussa valtioneuvoston kirjelminä. Muutosehdotuksessa ilmastotavoite vuodelle 2030 sisällytetään ilmastolakiin. EU:n puheenjohtajamaa Saksan tavoite on saavuttaa ilmastolaista EU:n neuvoston yleisnäkemys ympäristöneuvostossa 23.10.2020.

Suuri valiokunta keskusteli mm. Kiinan uusien ilmastotavoitteiden merkityksestä globaalille päästöjen vähentämiselle ja elinkeinoelämälle sekä metsien monikäyttöisyyden huomioimisesta biodiversiteettistrategiassa.

Valiokunta sai lisäksi kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin (sd.) selvityksen EU:n kehitysministereiden tulevasta videokokouksesta (29.9.). Ministerit keskustelevat mm. koronapandemian vaikutuksista Afrikassa ja EU:n toimista sekä EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden välisten ns. Post-Cotonou neuvottelujen tilanteesta. Suuren valiokunnan keskustelussa käsiteltiin mm. EU:n ja Suomen konkreettista toimintaa Afrikassa Team Europe -sateenvarjon alla sekä kehitysrahoitusvälineiden kehittämistä.