Keskustan kansanedustaja Joonas Könttä kysyy kirjallisessa kysymyksessään liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalta, onko mahdollista, että VR on antanut ministeriölle epäselviä tietoja kalustoonsa liittyen. Kansanedustaja Könttä jätti kirjallisen kysymyksensä ministerin vastattavaksi 29.9.2020.

Turun Sanomien (27.9.2020) mukaan VR:n kaluston saatavuudessa ja määrässä on toimijoiden välillä vähintäänkin epäselvyyksiä ja viestikatkoksia. Samaisen artikkelin mukaan VR:llä olisi vapaata kalustoa myös uusille yhteysväleille.

Mielestäni on käsittämätöntä, jos Turun Sanomien tiedot pitävät paikkansa ja VR on toimittanut vähintään harhaanjohtavaa tietoa liikenne- ja viestintäministeriön ja ministerin käytettäväksi.

Aiemmassa kirjallisessa kysymyksessäni kysyin henkilöjunaliikenteen lisäämisestä. Ministeri Harakan vastauksen mukaan: ”Ongelmaksi nousee soveltuvan kaluston puute.” Ministeri totesi vastauksessaan, että VR:llä ei ilmoituksen mukaan ole vapaata lähiliikennekalustoa uusille yhteysväleille

Turun Sanomien tietojen valossa on ministerin vastauksessa ja VR:n kalustotilanteen osalta selkeä ristiriita. On epäselvää, mikä on todellinen tila kaluston saatavuudesta ja määrästä? Mitä tietoja VR on ministerille toimittanut ja miten ministeri on niitä tulkinnut?

Hallitusohjelmassa todetaan, että: ”Mahdollistetaan henkilö- ja tavaraliikenne vähän liikennöidyillä ja käytöstä poistetuilla rataosuuksilla.”

Ohessa kansanedustaja Joonas Köntän kirjallinen kysymys.

Eduskunnan puhemiehelle

Kirjallinen kysymys, VR:n kaluston saatavuus ja määrä

Kirjallisessa kysymyksessäni 3.3.2020 (KK135/2020 vp) kysyin ministeriltä: ”Mihin toimiin hallitus on valmis ryhtymään, jotta henkilöjunaliikenne palautuisi Jyväskylän ja Äänekosken välille?” 

Kirjallisen kysymyksen taustana toimi vuonna 2018 toteutettu laaja selvitys, jonka mukaan henkilökunaliikenteen vaatimat lisäinvestoinnit olisivat kyseisellä rataosuudella vähäisiä. 

Hallitusohjelmassa linjataan seuraavasti: “Mahdollistetaan henkilö- ja tavaraliikenne vähän liikennöidyillä ja käytöstä poistetuilla rataosuuksilla.”

Vastauksessaan (KKV 135/2020 vp) ministeri Harakka nosti esiin, että henkilöliikenteen toteuttamisen kannalta ”ongelmaksi nousee soveltuvan kaluston puute.”

Lisäksi vastauksessaan ministeri totesi, että: ”Käytännössä kalustoa jouduttaisiin vähentämään nykyisiltä yhteysväleiltä, koska VR:llä ei ilmoituksen mukaan ole vapaata lähiliikennekalustoa uusille yhteysväleille. VR:llä on kutenkin käynnissä uuden lähiliikennekaluston hankinta, joten tilanne saattaa siltä osin muuttua tulevaisuudessa.”

Turun Sanomien artikkelin (27.9.2020) mukaan VR:n kaluston saatavuudessa ja määrässä on toimijoiden välillä vähintäänkin epäselvyyksiä ja viestikatkoksia. Samaisen artikkelin mukaan VR:llä olisi vapaata kalustoa myös uusille yhteysväleille. 

Valtionyhtiöltä on odotettava kaluston ylläpidon ja määrän suhteen ajantasaista seurantaa ja realistista ja totuudenmukaista tilannekuvaa Liikenne- ja viestintäministeriön suuntaan.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko ministeri uusien tietojen valossa valmis muuttamaan vastausta aiempaan kysymykseen? Miten ministeri suhtautuu mahdollisiin VR:n antamiin epäselviin tietoihin?

Jyväskylässä 29.9.2020