Vasemmistoliiton kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Hanna Sarkkinen on tyytyväinen, että hallituksen sote-esitys auttaa turvaamaan tasa-arvoiset palvelut ja lopettaa viime vuosina yleistyneet kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen laajat kokonaisulkoistukset. Sarkkinen piti vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevassa lähetekeskustelussa.

– Vasemmistoliitolle tärkeintä on, että uudistus auttaa turvaamaan toimivat ja tasa-arvoisemmat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille. Näemme tärkeänä, että ensimmäistä kertaa lailla säädetään sote-palveluiden riittävästä omasta tuotannosta, eli laitetaan piste hallitsemattomalle yksityistämiskehitykselle, Sarkkinen sanoi.

Julkinen valta voi Sarkkisen mielestä ottaa myös isompaa roolia palvelujen tuottajana.

– Vasemmistoliitto näkee, että voitontavoittelu sopii huonosti esimerkiksi vanhushoivaan tai lastensuojeluun, ja toivomme, että jatkossa hyvinvointialueet palauttaisivat yhä enemmän myös sosiaalipalveluiden tuotantoa omaksi työkseen, Sarkkinen sanoi.

Sote-rahoituksessa ei leikkauspakkoja

Sarkkisen mukaan sote-rahoitusmallin kantava periaate on ”kaikilta kykynsä mukaan ja kaikille tarpeensa mukaan”. Palvelutarpeeseen perustuva valtakunnallinen rahoitusmalli on ehto sille, että terveyseroja päästään kaventamaan.

– Esitykseen ei sisälly kolmen miljardin euron rahoitusleikkuria kuten viime vaalikaudella. Palveluihin käytetään jatkossa saman verran rahaa kuin nyt ja rahoitus lisääntyy palvelutarpeen kasvun ja kustannuskehityksen mukana, Sarkkinen sanoi puheessaan.

Sarkkisen mielestä uudistuksessa muodostettavat hyvinvointialueet tarvitsevat verotusoikeuden.

– Hallitus on sitoutunut valmistelemaan valtion rahoituksen rinnalle maakuntaveron, ja vasemmistoliitto edellyttää, että näin myös tehdään. Voimaan astuessaan maakuntavero tuo alueille toisaalta lisää taloudellisesta itsenäisyyttä ja toisaalta vahvemman tilivelvollisuuden veroja maksaville asukkailleen.


Paremmalla hoitotakuulla hoitoon pääsy nopeammaksi

Sarkkinen muistutti, että terveydellisen tasa-arvon parantaminen ei pääty sote-uudistukseen.

– Sote-uudistus tarvitaan, mutta se ei yksin kesää tee. Vasemmistoliiton mielestä on äärimmäisen tärkeää, että hoitotakuulainsäädäntö saadaan pian eduskuntaan. Sen avulla voidaan nopeuttaa perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä niin mielen kuin ruumiin vaivoissa.

– Näemme, että juuri hyväksytty asiakasmaksulaki on askel oikeaan suuntaan, mutta asiakasmaksujen alentamisen tietä pitää jatkaa, sillä ihmisen tarvitseman palvelun saaminen ei saa olla kiinni lompakon paksuudesta, Sarkkinen sanoi.

Kansanedustaja Hanna Sarkkisen pitämä vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro kokonaisuudessaan:

Arvoisa puhemies,

Suomessa köyhä mies kuolee noin kymmenen vuotta rikasta aiemmin. Terveyskeskuslääkärille pääsyä voi joutua jonottamaan yli kuukauden. Ehkäisevään sosiaali- ja perhetyöhön ei riitä resursseja ja korjaavan palvelun tarve lisääntyy. Moni kunta odottaa pelolla erikoissairaanhoidon laskua. Liian moni kunta on ulkoistanut sosiaali- ja terveyspalvelut terveysjäteille.

Vaikka Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä on yksi maailman tehokkaimmista, kaipaa se uudistamista. Uudistus on tehtävä, jotta kaikille suomalaisille voidaan turvata toimivat palvelut. Kuntapohjainen palvelujärjestelmä ei enää kykene tähän, sillä monen kunnan väestö vähenee ja ikääntyy ja rahat loppuvat, samalla kun palvelutarpeet monimutkaistuvat, teknologia kehittyy huimaa vauhtia ja osaavasta työvoimasta on verinen kilpailu.

Arvoisa puhemies,

Sote-uudistusta tehdään ihmisiä varten. Me tarvitsemme kuntia laajempia alueita, jotka kykenevät järjestämään palvelut asukkailleen. Ja me tarvitsemme rahoitusmallin, joka varmistaa, että kaikkialla Suomessa ihmisten tarvitsemat palvelut myös pystytään järjestämään. Korona-tilanne on vahvistanut näkemystä siitä, että myös poikkeustilanteita ajatellen tarvitaan nykyistä yksinkertaisempi järjestelmä ja vahvemmat järjestäjät.

Kaikki puolueet ovat hallitusvuorollaan yrittäneet tehdä uudistuksen, joka siirtää vastuun sote- ja pelastuspalveluiden järjestämisestä nykyisiä kuntia laajemmille alueille, ja jossa perus- ja erikoistason palvelut tuodaan yhteen. Uudistuksen tarve on siis ilmeinen. Nykyjärjestelmällä jatkaminen ei ole vaihtoehto. Tai se on vaihtoehto ainoastaan, jos on valmis hyväksymään palveluiden eriarvoistumisen ja hallitsemattoman yksityistämiskehityksen. Hyvät edustajat, tekemättä ei voi jättää.

Arvoisa puhemies,

Tällä hallituksella on edellytykset tehdä kaivattu uudistus: aiempien yritysten myötä on muodostunut kuva siitä, missä kulkevat perustuslain vaatimukset ja poliittiset realiteetit. Perustuslakivaliokunnan vaatimuksiin demokraattisuudesta, rahoituksen riittävyydestä ja riittävästä julkisesta palvelutuotannosta on etsitty ratkaisut. Uudistus on aiempia yrityksiä suppeampi. Poliittisesti tärkeä Uudenmaan erillisratkaisu on sorvattu ja hyvinvointialueiden määrä on asetettu hyväksyttävissä olevalle tasolle.

Vasemmistoliitolle tärkeintä on, että uudistus auttaa turvaamaan toimivat ja tasa-arvoisemmat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille. Näemme tärkeänä, että ensimmäistä kertaa lailla säädetään sote-palveluiden riittävästä omasta tuotannosta, eli laitetaan piste hallitsemattomalle yksityistämiskehitykselle. Yritysten ja kolmannen sektorin tuottamille palveluille on toki jatkossakin roolinsa eikä monituottajuutta hävitetä.

Vasemmistoliitto näkee, että voitontavoittelu sopii huonosti esimerkiksi vanhushoivaan tai lastensuojeluun, ja toivomme, että jatkossa hyvinvointialueet palauttaisivat yhä enemmän myös sosiaalipalveluiden tuotantoa omaksi työkseen.

Arvoisa puhemies,

Kaikilta kykynsä mukaan ja kaikille tarpeensa mukaan, se on sote-rahoitusmallin kantava periaate. Pääosin väestön palvelutarpeeseen perustuva valtakunnallinen rahoitusmalli on ehto sille, että terveyseroja päästään kaventamaan.

Rahoituslaskelmat ovat ymmärrettävästi ristiriitoja herättävä asia. Ne kuitenkin muuttuvat vielä, ja kunkin alueen siirtymäajan jälkeiseen rahoitukseen vaikuttaa alueen väestömäärän ja palvelutarpeen sekä valtakunnallisen sote-rahapotin tuleva kehitys. Eduskunnan soisi erityisesti pohtivan, ovatko rahoitusmallin perusperiaatteet oikeudenmukaiset?

Esitykseen ei sisälly kolmen miljardin euron rahoitusleikkuria kuten viime vaalikaudella. Palveluihin käytetään jatkossa saman verran rahaa kuin nyt ja rahoitus lisääntyy palvelutarpeen kasvun ja kustannuskehityksen mukana. Kustannustehokkuuteen kannustetaan myöntämällä palvelutarpeen kasvua vastaava rahoitus 80-prosenttisesti ja integroitu palvelujärjestelmä mahdollistaa tehokkuuden.

Hallitus on sitoutunut valmistelemaan valtion rahoituksen rinnalle maakuntaveron, ja vasemmistoliitto edellyttää, että näin myös tehdään. Voimaan astuessaan maakuntavero tuo alueille toisaalta lisää taloudellisesta itsenäisyyttä ja toisaalta vahvemman tilivelvollisuuden veroja maksaville asukkailleen.

Arvoisa puhemies,

Sote-uudistus tarvitaan, mutta se ei yksin kesää tee. Vasemmistoliiton mielestä on äärimmäisen tärkeää, että hoitotakuulainsäädäntö saadaan pian eduskuntaan. Sen avulla voidaan nopeuttaa perusterveydenhuollon hoitoon pääsyä, niin mielen kuin ruumiin vaivoissa. Näemme, että juuri hyväksytty asiakasmaksulaki on askel oikeaan suuntaan, mutta asiakasmaksujen alentamisen tietä pitää jatkaa, sillä ihmisen tarvitseman palvelun saaminen ei saa olla kiinni lompakon paksuudesta.